Superisolerande puts ett steg närmare verklighet i Sverige – erfarenheter från fältförsök
Artikel i övrig tidskrift, 2022

Aerogelbaserad puts skapar nya möjligheter vid energieffektivisering av putsade fasader. Detta kan ha särskild betydelse vid renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader där putsen ger en energieffektivisering utan att förvanska byggnaden. Putsen kan dessutom ersätta isoleringen i fasaden och därmed minska tjockleken på konstruktionen. I ett forskningsprojekt på Chalmers testas nu materialet ur ett fuktsäkerhetsperspektiv för användning i Sverige. Denna artikel beskriver putssystemet med aerogelbaserad puts och presenterar de praktiska erfarenheterna från det första pågående fältförsöket i Sverige.

Författare

Ali Naman Karim

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

2 46-48

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Energimyndigheten (2018-006152), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Husbyggnad

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-13