Aerogelbaserad puts- Superisolering för framtiden
Artikel i övrig tidskrift, 2020

I ett forskningsprojekt på Chalmers studeras en aerogelbaserad puts med mycket bra isolerande egenskaper. Förhoppningen är att användningen av den så kallade superisolerande putsen ska bidra till att minska byggsektorns energianvändning, både för existerande och nya byggnader.
Superisolerande puts kan, förutom att spara energi, dessutom resultera i funktionella väggar med mindre tjocklek. Detta bidrar i sin tur till att öka mängden uthyrningsbar golvyta inomhus, yta som annars skulle tagits upp av väggens isolering. I denna artikel vill vi informera om vad vi planerar att göra i projektet och berätta om den superisolerande putsens egenskaper.

puts

renovering

Aerogel

Författare

Ali Naman Karim

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Husbyggaren

6 8-11

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Energimyndigheten (2018-006152), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-21