Aerogelbaserad puts- Superisolering för framtiden
Magazine article, 2020

I ett forskningsprojekt på Chalmers studeras en aerogelbaserad puts med mycket bra isolerande egenskaper. Förhoppningen är att användningen av den så kallade superisolerande putsen ska bidra till att minska byggsektorns energianvändning, både för existerande och nya byggnader.
Superisolerande puts kan, förutom att spara energi, dessutom resultera i funktionella väggar med mindre tjocklek. Detta bidrar i sin tur till att öka mängden uthyrningsbar golvyta inomhus, yta som annars skulle tagits upp av väggens isolering. I denna artikel vill vi informera om vad vi planerar att göra i projektet och berätta om den superisolerande putsens egenskaper.

puts

renovering

Aerogel

Author

Ali Naman Karim

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Husbyggaren

6 8-11

Super insulation render for renovation and new constructions

Swedish Energy Agency (2018-006152), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

More information

Latest update

4/21/2022