Termiska energilager
Forskningsprojekt , 2016 –

Syftet med arbetspaketet är att staka ut nya forskningsvägar för implementering och integrerad planering av lösningar för hantering av behovssidan av termisk energi för uppvärmning och kylning av byggnader. Vi kommer att fortsätta med aktiviteter för att öka extern finansiering. Flera förslag har lämnats in till Formas, VR, Energimyndigheten och KAW under 2019. De fruktbara samarbetena med Jan Swenson, fysik, och Kasper Moth Paulsen, kemi, kommer att fortsätta. Målet är bland annat att utveckla verktyg och lösningar för validering och optimering av termisk energilagringslösningar, både med material för latent (PCM) och termokemisk lagring (CSM, MOST). En postdoc kommer att arbeta med arbetet i arbetspaketet, med uppgift att vetenskapligt rapportera arbetet för att öka den internationella synligheten för forskningsgruppen.

Deltagare

Pär Johansson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Kasper Moth-Poulsen

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Kasper Moth-Poulsen Group

Zakariaa Refaa

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Angela Sasic Kalagasidis

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jan Swenson

Professor vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-13