Jan Swenson

Professor vid Nano- och biofysik

Jag fick min doktorsexamen i fysik på Chalmers 1996 om strukturen på jonledande glaser. Därefter var jag postdoktor vid University College London, Storbritannien, där jag arbetade med strukturen och stabiliteten hos lergeler. Efter att ha återvänt till Chalmers har det mesta av mitt fokus varit på mjuka material, speciellt med målet att förstå vattnets roll för biologiska material, som exempelvis proteiner som inte kan fungera utan dess omgivande vatten. Jag har också försökt förstå de onormala egenskaperna hos underkylt vatten genom att studera vatten i begränsade geometrier där kristallisation till is kan förhindras vid alla temperaturer. Eftersom många av mina strukturella och dynamiska studier av mjuka material är baserade på neutronspridning arbetar jag tillsammans med medarbetare på att utveckla nya metoder för att analysera och modellera sådana data. Syftet är att använda datorsimuleringar till att producera modeller av material som uppvisar struktur och dynamik i överensstämmelse med experimentella neutronspridningsdata. Dessa modelleringsmetoder kommer att användas för att utforska ett brett spektrum av vetenskapliga problem, såsom hur sockerarter kan användas för att mildra sjukdomar orsakade av proteinaggregering (t.ex. Alzheimers och Huntingtons sjukdom) eller hur strukturen hos lipidbaserade nanopartiklar kan optimeras för leverans av RNA i terapeutiska tillämpningar.

Källa: chalmers.se
Image of Jan Swenson

Visar 122 publikationer

2022

Influence of ice formation on the dynamic and thermodynamic properties of aqueous solutions

Jorge H. Melillo, Jan Swenson, S. Cerveny
Journal of Molecular Liquids. Vol. 356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of encapsulated protein on the dynamics of lipid sponge phase: a neutron spin echo and molecular dynamics simulation study

Jennifer Gilbert, Inna Ermilova, Michihiro Nagao et al
Nanoscale. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Two statins and cromolyn as possible drugs against the cytotoxicity of A beta(31-35) and A beta(25-35) peptides: a comparative study by advanced computer simulation methods

Fredrik Blomgren, Alexander Rodin, Wojciech Chrobak et al
RSC Advances. Vol. 12 (21), p. 13352-13366
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Atomistic molecular dynamics simulations of tubulin heterodimers explain the motion of a microtubule

Alexandr Nasedkin, Inna Ermilova, Jan Swenson
European Biophysics Journal. Vol. 50 (7), p. 927-940
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Influence of Graphene Oxide on Asphaltene Nanoaggregates

Govindan Induchoodan, Helen Jansson, Jan Swenson
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 630
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Component of cannabis, cannabidiol, as a possible drug against the cytotoxicity of Aβ(31-35) and Aβ(25-35) peptides: An investigation by molecular dynamics and well-tempered metadynamics simulations

Wojciech Chrobak, Dawid Wojciech Pacut, Fredrik Blomgren et al
ACS Chemical Neuroscience. Vol. 12 (4), p. 660-674
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Lipid Sponge Phase as a Matrix for Enzyme Encapsulation: Structure and Dynamics

Jennifer Gilbert, Maria Valldeperas Badell, Inna Ermilova et al
Övrigt konferensbidrag
2021

Differentiating bulk nanobubbles from nanodroplets and nanoparticles

Fredrik Eklund, Muidh Alheshibri, Jan Swenson
Current Opinion in Colloid and Interface Science. Vol. 53
Reviewartikel
2020

Dynamics of Water in Partially Crystallized Solutions of Glass Forming Materials and Polymers: Implications on the Behavior of Bulk Water

Silvina Cerveny, Jan Swenson
Crystallization as Studied by Broadband Dielectric Spectroscopy. Advances in Dielectrics; Ezquerra T.A., Nogales A. (eds), p. 169-194
Kapitel i bok
2020

Stabilization of proteins embedded in sugars and water as studied by dielectric spectroscopy

Christoffer Olsson, Rano Zangana, Jan Swenson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 22 (37), p. 21197-21207
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Cycling stability of Poly(Ethylene Glycol) of six molecular weights: influence of thermal conditions for energy applications

Robert Paberit, Erik Rilby, Johan Göhl et al
ACS Applied Energy Materials. Vol. 3 (11), p. 10578-10589
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Dynamical Accuracy of Water Models on Supercooling

Thomas O. Farmer, Anders J. Markvardsen, Thomas H. Rod et al
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 11 (18), p. 7469-7475
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Complex modulus and compliance for airway smooth muscle cells

Peter Berntsen, Thomas Ericsson, Jan Swenson et al
PHYSICAL REVIEW E. Vol. 101 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

DOPC versus DOPE as a helper lipid for gene-therapies: molecular dynamics simulations with DLin-MC3-DMA

Inna Ermilova, Jan Swenson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 22 (48), p. 28256-28268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Structural Comparison between Sucrose and Trehalose in Aqueous Solution

Christoffer Olsson, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 124 (15), p. 3074-3082
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Size and Refractive Index Determination of Subwavelength Particles and Air Bubbles by Holographic Nanoparticle Tracking Analysis

Daniel Midtvedt, Fredrik Eklund, Erik Olsén et al
Analytical Chemistry. Vol. 92 (2), p. 1908-1915
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Molecular Insights into Dipole Relaxation Processes in Water-Lysine Mixtures

Alexandr Nasedkin, Silvina Cerveny, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 123 (28), p. 6056-6064
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Protic Ionic Liquids Based on the Alkyl-Imidazolium Cation: Effect of the Alkyl Chain Length on Structure and Dynamics

Iqbaal Abdurrokhman, Khalid Elamin, Olesia Danyliv et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 123 (18), p. 4044-4054
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The role of disaccharides for protein–protein interactions – a SANS study

Christoffer Olsson, Jan Swenson
Molecular Physics. Vol. 117 (22), p. 3408-3416
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

GRAPHENE EMBEDDED BITUMINOUS ROADS: A NEW LOOK INTO THE DESIGN OF COMPLEX NANOCOMPOSITES

Govindan Induchoodan, Bijan Adl-Zarrabi, Jan Swenson et al
10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)), p. 107-112
Paper i proceeding
2019

Motions of water and solutes-Slaving versus plasticization phenomena

Izaskun Combarro Palacios, Christoffer Olsson, Christina S. Kamma-Lorger et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 150 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Conduction mechanism in polymeric membranes based on PEO or PVdF-HFP and containing a piperidinium ionic liquid

Khalid Elamin, Mansoureh Shojaatalhoseini, Olesia Danyliv et al
Electrochimica Acta. Vol. 299, p. 979-986
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Water dynamics in the hydration shells of biological and non-biological polymers

S. Cerveny, Jan Swenson
Journal of Chemical Physics. Vol. 150 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Mechanism of Trehalose-Induced Protein Stabilization from Neutron Scattering and Modeling

Christoffer Olsson, Samuel Genheden, Victoria García Sakai et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 123 (17), p. 3679-3687
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Stable Air Nanobubbles in Water: the Importance of Organic Contaminants

Fredrik Eklund, Jan Swenson
Langmuir. Vol. 34 (37), p. 11003-11009
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Possible relations between supercooled and glassy confined water and amorphous bulk ice

Jan Swenson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 20 (48), p. 30095-30103
Reviewartikel
2017

Dynamics of DiPGME-Water Mixtures in Mesoporous Silica

M. Sattig, Khalid Elamin, M. Reuhl et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (12), p. 6796-6806
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Conductivity-Relaxation Relations in Nanocomposite Polymer Electrolytes Containing Ionic Liquid

Mansoureh Shojaatalhoseini, Khalid Elamin, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 121 (41), p. 9699-9707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Confined Water as Model of Supercooled Water

S. Cerveny, F. Mallamace, Jan Swenson et al
Chemical Reviews. Vol. 116 (13), p. 7608-7625
Reviewartikel
2016

The Role of Trehalose for the Stabilization of Proteins

Christoffer Olsson, Helen Jansson, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 120 (20), p. 4723-4731
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Structure of Aqueous Trehalose Solution by Neutron Diffraction and Structural Modeling

Christoffer Olsson, Helen Jansson, T. Youngs et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 120 (49), p. 12669-12678
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Manipulation of phase transition temperatures and supercooling of sugar alcohols based Phase Change Materials (PCMs) by urea

Johan Göhl, Robert Paberit, Erik Rilby et al
Proceedings of the INNOSTORAGE conference, Beer Sheva, Israel
Övrigt konferensbidrag
2016

Evidence of Coupling between the Motions of Water and Peptides

S. Cerveny, I. Combarro-Palacios, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 7 (20), p. 4093-4098
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Dynamics of aqueous binary glass-formers confined in MCM-41

Khalid Elamin, Helen Jansson, Jan Swenson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 17 (19), p. 12978-12987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Brownian motion of single glycerol molecules in an aqueous solution as studied by dynamic light scattering

Khalid Elamin, Jan Swenson
Physical Review E. Vol. 91 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Dynamics of deeply supercooled interfacial water

Jan Swenson, S. Cerveny
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 27 (3), p. Art. no. 033102-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Relation between structural and conductivity relaxation in PEO and PEO based electrolytes

Benson Koch Money, K. Hariharan, Jan Swenson
Solid State Ionics. Vol. 262, p. 785-789
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Dynamics of supercooled water in a biological model system of the amino acid L-lysine

S. Cerveny, Jan Swenson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 16 (40), p. 22382-22390
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Glass transition and relaxation dynamics of propylene glycol-water solutions confined in clay

Khalid Elamin, Jimmy Björklund, Fredrik Nyhlen et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 141 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Anomalous dynamics of aqueous solutions of di-propylene glycol methylether confined in MCM-41 by quasielastic neutron scattering

Jan Swenson, Khalid Elamin, Guo Chen et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 141 (21)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Different behavior of water in confined solutions of high and low solute concentrations

Khalid Elamin, Helen Jansson, S. Kittaka et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 15 (42), p. 18437-18444
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Impact of long-term frozen storage on the dynamics of water and ice in wheat bread

Guo Chen, C. Ohgren, Maud Langton et al
Journal of Cereal Science. Vol. 57 (1), p. 120-124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Why is there no clear glass transition of confined water?

Jan Swenson, Khalid Elamin, Helen Jansson et al
Chemical Physics. Vol. 424, p. 20-25
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Long-term frozen storage of wheat bread and dough - Effect of time, temperature and fibre on sensory quality, microstructure and state of water

Johanna Eckardt, C. Ohgren, A. Alp et al
Journal of Cereal Science. Vol. 57 (1), p. 125-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Porosimetric Mapping of Breadcrumb Structures by Differential Scanning Calorimetry and Nuclear Magnetic Resonance

Guo Chen, Åsa Östlund, Lars Nordstierna et al
Food Biophysics. Vol. 8 (3), p. 209-215
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Dynamics of Poly(ethylene oxide) around Its Melting Temperature

Benson Koch Money, Jan Swenson
Macromolecules. Vol. 46 (17), p. 6949-6954
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Long-Range Diffusion in Xylitol-Water Mixtures

Khalid Elamin, Stefano Cazzato, Johan Sjöström et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 117 (24), p. 7363-7369
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

The temperature dependent structure of liquid 1-propanol as studied by neutron diffraction and EPSR simulations

Per Sillrén, Jan Swenson, Johan Mattsson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 138 (21), p. 214501-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A dielectric relaxation study of nanocomposite polymer electrolytes

Benson Koch Money, K. Hariharan, Jan Swenson
Solid State Ionics. Vol. 225, p. 346-349
Paper i proceeding
2012

Glass Transition and Relaxation Processes of Nanocomposite Polymer Electrolytes

Benson Koch Money, K. Hariharan, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 116 (26), p. 7762-7770
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Mechanistic Insight into the Structure and Dynamics of Entangled and Hydrated lambda-Phage DNA

S. Chakraborty, Takashi Uematsu, Christer Svanberg et al
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 116 (17), p. 4274-4284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Formation and distribution of ice upon freezing of different formulations of wheat bread

Guo Chen, Helen Jansson, K. E. Lustrup et al
Journal of Cereal Science. Vol. 55 (3), p. 279-284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Calorimetric and relaxation properties of xylitol-water mixtures

Khalid Elamin, Johan Sjöström, Helen Jansson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 136 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Interplay between Hydration Water and Headgroup Dynamics in Lipid Bilayers

Peter Berntsen, Christer Svanberg, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (8), p. 1825-1832
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Hydrogen Bond Induced Nonmonotonic Composition Behavior of the Glass Transition in Aqueous Binary Mixtures

Johan Sjöström, Johan Mattsson, Rikard Bergman et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (33), p. 10013-10017
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Effects of Water Contamination on the Supercooled Dynamics of a Hydrogen-Bonded Model Glass Former

Johan Sjöström, Rikard Bergman, Carl Wadell et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (8), p. 1842-1847
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Role of Solvent for the Dynamics and the Glass Transition of Proteins

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 115 (14), p. 4099-4109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The slow dielectric Debye relaxation of monoalcohols in confined geometries

Helen Jansson, Jan Swenson
Journal of Chemical Physics. Vol. 134 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Slow dielectric response of Debye-type in water and other hydrogen bonded liquids

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Journal of Molecular Structure. Vol. 972 (1-3), p. 92-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The glass transition and relaxation behavior of bulk water and a possible relation to confined water

Jan Swenson, José Teixeira
Journal of Chemical Physics. Vol. 132 (1), p. 014508-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Comment on "Hidden Slow Dynamics in Water'' Jansson, Bergman, and Swenson Reply

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Physical Review Letters. Vol. 104 (24), p. 249804-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Dielectric secondary relaxation of water in aqueous binary glass-formers

Johan Sjöström, Johan Mattsson, Rikard Bergman et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 12 (35), p. 10452-10456
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Slow Debye-type peak observed in the dielectric response of polyalcohols

Rikard Bergman, Helen Jansson, Jan Swenson
Journal of Chemical Physics. Vol. 132 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Biomechanical effects of environmental and engineered particles on human airway smooth muscle cells

Peter Berntsen, C. Y. Park, B. Rothen-Rutishauser et al
Journal of the Royal Society Interface. Vol. 7 (Suppl 3), p. S331-S340
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Hidden Slow Dynamics in Water

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Physical Review Letters. Vol. 104 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Reply to "Comment on 'Investigating hydrogen dependence of dynamics of confined water: Mono layer, hydration water and Maxwell-Wagner processes' J. Chem. Phys. 133, 037101 (2010) "

Johan Sjöström, Jan Swenson, Rikard Bergman et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 133 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Reduced mobility of di-propylene glycol methylether in its aqueous mixtures by quasielastic neutron scattering

Jan Swenson, Johan Sjöström, F. Fernandez-Alonso
Journal of Chemical Physics. Vol. 133 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The protein glass transition as measured by dielectric spectroscopy and differential scanning calorimetry

Helen Jansson, Jan Swenson
Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. Vol. 1804 (1), p. 20-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

A unified model of protein dynamics

H. Frauenfelder, G. Chen, J Berendzen et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 106 (13), p. 5129-5134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Dynamics of a protein and its surrounding environment; A QENS study of myoglobin in water and glycerol mixtures

Helen Jansson, Florian Kargl, F Fernandez-Alonso et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 130 (20), p. 205101-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Structure of glasses near the glass transition temperature

Andreas Hall, Jan Swenson, D.T. Bowron et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 21, p. 245106-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Structural relaxations of phospholipids and water in planar membranes

Christer Svanberg, Peter Berntsen, Andreas Johansson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 130 (3), p. 035101-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Mixed mobile ion effect and cooperative motions in silver-sodium phosphate glasses

Andreas Hall, Jan Swenson, St. Adams et al
Physical Review Letters. Vol. 101 (19), p. 195901-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Protein fluctuations explored by inelastic neutron scattering and dielectric relaxation spectroscopy

G. Chen, P. W. Fenimore, H. Frauenfelder et al
Philosophical Magazine. Vol. 88 (33-35), p. 3877-3883
Paper i proceeding
2008

Diffraction and IR/Raman data do not prove tetrahedral water

M Leetmaa, K. T. Wikfedt, M P Ljungberg et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 129 (8), p. 084502-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Investigating hydration dependence of dynamics of confined water: Monolayer, hydration water and Maxwell-Wagner processes

Johan Sjöström, Jan Swenson, Rikard Bergman et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 128 (15), p. art. nr. 154503-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Solvent and lipid dynamics of hydrated lipid-bilayers by quasielastic neutron scattering

Jan Swenson, Florian Kargl, Peter Berntsen et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 129 (4), p. 045101-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Anomalous behaviour of supercooled water and its implication for protein dymamics

Jan Swenson, Helen Jansson, Rikard Bergman
Lecture Notes in Physics; Aspects of Physical Biology: Biological water, Protein solutions,Transport and Replication, p. 23-42
Kapitel i bok
2007

Structure of AgxNa1-xPO3 glasses by neutron diffraction and reverse Monte Carlo modelling

Andreas Hall, Jan Swenson, C Karlsson et al
J. Phys.: Cond. Matter. Vol. 19 (415115)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Effect of Glycation on the Structure and Dynamics of DNA: A Critical Spectroscopic Approach

Bidisa Sengupta, Takashi Uematsu, Per Jacobsson et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 111 (3), p. 646-651
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Properties of hydration water and its role in protein dynamics

Jan Swenson, Helen Jansson, Johan Hedström et al
Journal of Physics-Condensed Matter. Vol. 19 (20), p. Art No 205109-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The dynamics of water in hydrated white bread by quasielastic neutron scattering

Florian Kargl, F Fernandez-Alonso, Jan Swenson et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 19 (41)
Paper i proceeding
2007

Does confined water exhibit a fragile-to-strong transition?

Johan Hedström, Jan Swenson, Rikard Bergman et al
European Physical Journal: Special Topics. Vol. 141 (1), p. 53-56
Paper i proceeding
2007

Structure of Ag x Na 1−x PO 3 glasses by neutron diffraction and reverse Monte Carlo modelling

Andreas Hall, Jan Swenson, Christian Karlsson et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 19 (41)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Comment on "Fraction of boroxol rings in vitreous boron oxide from a first-principles analysis of Raman and NMR spectra"

Jan Swenson, Lars Börjesson
Physical Review Letters. Vol. 96, p. 199701-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Reply to ”Comment on ’Dynamics of water in a molecular sieve by quasielastic neutron scattering’”

Jan Swenson, Helen Jansson, W.S. Howells et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 125, p. 077102-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Dynamics of fresh and freeze-dried strawberry and red onion by quasi-electric neutron scattering

Helen Jansson, W.S. Howells, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 110, p. 13786-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Water dynamics in n-propylene glycol aqueous solutions

S. Cerveny, G.A. Schwartz, A. Alegria et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 124 (19), p. Art. No. 194501-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Comment on ``Pressure dependence of fragile-to-strong transition and a possible second critical point in supercooled confined water''

Jan Swenson
Physical Review Letters. Vol. 97, p. 189801-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Relaxation processes in supercooled confined water and implications for protein dynamics

Jan Swenson, Helen Jansson, Rikard Bergman
Physical Review Letters. Vol. 96 (24), p. Art. No. 247802-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Dynamics of hemoglobin in different solvents as studied by QENS and Dielectric Spectroscopy

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Jourrnal of Non-Crystalline Solids. Vol. 352, p. 4410-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Local dimensionality and intermediate range ordering of conduction pathways in ion conducting glasses

Andreas Hall, St. Adams, Jan Swenson
Journal of Non-Crystalline Solids. Vol. 352, p. 5164-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

The structure and dynamics of 2-dimensional fluids in swelling clays

N.T. Skipper, P.A. Lock, J.O. Titiloye et al
Chemical Geology. Vol. 230, p. 182-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Comparative study of ion conduction pathways in borate glasses

Andreas Hall, St. Adams, Jan Swenson
Physical Review B. Vol. 74, p. 174205-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dynamics of sugar solutions as studied by dielectric spectroscopy

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Journal of Non-Crystalline Solids. Vol. 351, p. 2858-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dynamics of water in strawberries and red onion by dielectric spectroscopy

Helen Jansson, Caroline Huldt, Rikard Bergman et al
Physical Review E. Vol. 71, p. 011901-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dielectric and calorimetric studies of hydrated purple membrane

Peter Berntsen, Rikard Bergman, Helen Jansson et al
Biophysical Journal. Vol. 89 (5), p. 3111-3128
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Relation between solvent and protein dynamics as studied by dielectric spectroscopy

Helen Jansson, Rikard Bergman, Jan Swenson
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 109 (50), p. 24134-24141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Exploring the antioxidant property of bioflavonoid quercetin in preventing DNA glycation: A calorimetric and spectroscopic study

Bidisa Sengupta, Takashi Uematsu, Per Jacobsson et al
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 339 (1), p. 355-361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Relaxational dynamics in polymer gel electrolytes investigated by quasi-elastic neutron scattering

DANIEL ANDERSSON, Dennis Engberg, Jan Swenson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 122, p. 234905-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Properties of normal and glycated human hemoglobin in presence and absence of antioxidant

Bidisa Sengupta, Jan Swenson
Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 334 (3), p. 954-959
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dynamics of propylene glycol and its oligomers confined to a single molecular layer

Jan Swenson, Dennis Engberg, W.S. Howells et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 122, p. 244702-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Bond valence analysis of reverse Monte Carlo produces structural models; A way to understand ion conduction in glasses

S. Adams, Jan Swenson
J.ournal of Physics: Condensed Matter. Vol. 17, p. 87-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Diffusive solvent dynamics in a polymer gel electrolyte studied by quasi-elastic neutron scattering

DANIEL ANDERSSON, Dennis Engberg, Jan Swenson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 122 (23), p. 234905-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

A SANS study of 3PEG-LiClO4-TiO2 nanocompostive polymer electrolytes

C. Karlsson, A.S. Best, Jan Swenson et al
Macromolecules. Vol. 38, p. 6666-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Dynamics of water in a molecular sieve by quasi-elastic neutron scattering

Jan Swenson, Helen Jansson, W.S. Howells et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 122, p. 084505-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Structure of mixed alkali/alkaline-earth silicate glasses from neutron diffraction and vibrational spectroscopy

C. Karlsson, Ezio Zanghellini, Jan Swenson et al
Physical Review B. Vol. 72 (6), p. 064206-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Predictability of ion transport properties from the structure of solid electrolytes

St. Adams, Jan Swenson
Ionics. Vol. 10, p. 317-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Frequency dependent conductivity of single alkali and mixed alkali phosphate glasses

A. Mandanici, Christian Karlsson, Aleksandar Matic et al
Journal of Non-Crystalline Solids. Vol. 345, p. 514-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Structural properties determining the ionic conductivity of CsI-doped AgPO3 glasses

Christian Karlsson, C. Meneghini, Jan Swenson
Physical Review B. Vol. 69, p. 224209-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Glass transition and relaxation processes in supercooled water

S. Cerveny, G.A. Schwartz, Rikard Bergman et al
Physical Review Letters. Vol. 93, p. 245702-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Relaxations of hydrogen bonded liquids confined in two dimensional vermiculite clay

S. Cerveny, Johan Mattsson, Jan Swenson et al
J.ournal of Physical Chemistry B. Vol. 108, p. 11596-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Glass transition and fragility of supercooled confined water

Jan Swenson
Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 16, p. 5317-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Structural investigations of polymer electrolyte poly(propylene oxide)-LiClO4 using diffraction experiments and reverse Monte Carlo Simulations

P. Carlsson, DANIEL ANDERSSON, Jan Swenson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 121 (23), p. 12026-12037
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Structure-conductivity correlation in reverse Monte Carlo models of single and mixed alkali glasses

St. Adams, Jan Swenson
Solid State Ionics. Vol. 175, p. 665-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

The nature of conduction pathways in mixed alkali phosphate glasses

Andreas Hall, S. Adams, Jan Swenson
Ionics. Vol. 10, p. 396-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Relaxation dynamics of a polymer in a 2D confinement

Gustavo Schwartz, Rikard Bergman, Jan Swenson
Journal Chemical Physics. Vol. 120, p. 5736-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Microscopic structure of tin-borate and tin-boratephosphate glasses

Cecilia Gejke, Ezio Zanghellini, Jan Swenson et al
Journal of Power Sources. Vol. 119-121, p. 576-580.
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Neutron diffraction investigations of the cation coordination in an amorphous polymer electrolyte, PPO-LiClO4

Patrik Carlsson, Jan Swenson, Lars Börjesson et al
Electrochimica Acta. Vol. 45 (8), p. 1449-1452
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Dielectric study of supercooled 2D-water in a vermiculite clay

Rikard Bergman, Jan Swenson, Lars Börjesson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 113 (1), p. 357-363
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 13 forskningsprojekt

2021–2022

GRECO - Green Earth, Cleans Oceans

Jan Swenson Nano- och biofysik
VINNOVA

2020–2023

Sockers roll för stabilisering och kryokonservering av proteiner

Jan Swenson Nano- och biofysik
Vetenskapsrådet (VR)

2019–2022

Vatten i "gröna" cementmaterial

Luping Tang Byggnadsteknologi
Jan Swenson Nano- och biofysik
Ingemar Löfgren Konstruktionsteknik
Ingemar Segerholm Byggnadsteknologi
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Liming Huang Byggnadsteknologi
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Thomas Concrete Group
Cementa
Formas

2018–2018

Aktivering av lagringsmaterial för termisk energi: mättekniker

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Swenson Biologisk fysik
Chalmers

2017–2020

En ny metod att modellera den dynamiska strukturfaktorn med molekyldynamiksimuleringar

Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Vetenskapsrådet (VR)

2016–2018

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Energimyndigheten

2016–2021

Sveriges Neutronforskarskola - SwedNESS

Jan Swenson Nano- och biofysik
Aleksandar Matic Materialfysik
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2016–

Termiska energilager

Pär Johansson Byggnadsteknologi
Angela Sasic Kalagasidis Byggnadsteknologi
Kasper Moth-Poulsen Kasper Moth-Poulsen Group
Zakariaa Refaa Byggnadsteknologi
Jan Swenson Biologisk fysik
Chalmers

2013–2017

Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods

Jan Stake Terahertz- och millimetervågsteknik
Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Helena Rodilla Terahertz- och millimetervågsteknik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2012–2014

Frysta bröd och degar

Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Jordbruksverket

2012–2019

Struktur och dynamik i mjuka och biologiska material. I & II

Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Vetenskapsrådet (VR)

2012–2014

Förståelse av jonledningsmekanismen i polymerbaserade fasta elektrolyter

Jan Swenson Kondenserade materiens fysik
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Jan Swenson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.