Predictability of ion transport properties from the structure of solid electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

St. Adams

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Ionics

Vol. 10 317-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08