Frequency dependent conductivity of single alkali and mixed alkali phosphate glasses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

A. Mandanici

Christian Karlsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

M. Cutroni

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Non-Crystalline Solids

Vol. 345 514-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07