Christian Karlsson

Visar 3 publikationer

2004

Frequency dependent conductivity of single alkali and mixed alkali phosphate glasses

A. Mandanici, Christian Karlsson, Aleksandar Matic et al
Journal of Non-Crystalline Solids. Vol. 345, p. 514-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Structural properties determining the ionic conductivity of CsI-doped AgPO3 glasses

Christian Karlsson, C. Meneghini, Jan Swenson
Physical Review B. Vol. 69, p. 224209-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Ionic conduction in glasses and nanocomposite polymer electrolytes

Christian Karlsson
Doktorsavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Christian Karlsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.