Ionic conduction in glasses and nanocomposite polymer electrolytes
Doktorsavhandling, 2003

FB-salen Fysikgården 4

Författare

Christian Karlsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-628-5940-4

FB-salen Fysikgården 4

Mer information

Skapat

2017-10-10