Dynamics of hemoglobin in different solvents as studied by QENS and Dielectric Spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Helen Jansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Rikard Bergman

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jourrnal of Non-Crystalline Solids

Vol. 352 4410-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07