Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Trots att cytoskelett är en viktig del av cellen, är kunskaperna om hur skelettets dynamik styrs ganska begränsade. Med hjälp av finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse initierar därför nu sex forskare vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola ett projekt med målet bättre förstå cytoskelettet.

Deltagare

Jan Stake (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Helena Rodilla

Gästforskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Swenson

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-04