Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods
Research Project , 2013 – 2017

Trots att cytoskelett är en viktig del av cellen, är kunskaperna om hur skelettets dynamik styrs ganska begränsade. Med hjälp av finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse initierar därför nu sex forskare vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola ett projekt med målet bättre förstå cytoskelettet.

Participants

Jan Stake (contact)

Full Professor at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Helena Rodilla

Gästforskare at Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Jan Swenson

Full Professor at Condensed Matter Physics

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Kollberg Laboratory

Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-12-04