Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods

Trots att cytoskelett är en viktig del av cellen, är kunskaperna om hur skelettets dynamik styrs ganska begränsade. Med hjälp av finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse initierar därför nu sex forskare vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola ett projekt med målet bättre förstå cytoskelettet.

Participants

Jan Stake (contact)

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Helena Rodilla

Forskarassistent at Microtechnology and Nanoscience, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Jan Swenson

Professor at Applied Physics, Condensed Matter Physics

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Funding years 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Life Science Engineering

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

National Laboratory in Terahertz Characterisation

Chalmers Research Infrastructure

More information

Latest update

2015-12-04