2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH)
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Det viktigaste målet med 2D-TECH är att etablera ett internationellt synligt och konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent 2D-materialforskning och teknologisk innovation. Vi kommer att samla nyckelaktörer från svensk industri och ledande 2D-material-forskare, och kommer att etablera nära, tvärvetenskapliga och långsiktiga samarbeten.

Förväntade effekter och resultat
2D-TECH kommer att möta konkreta tekniska behov från svensk industri, särskilt inom fordons-, flyg- och förpackningssektorerna. Vi kommer att bana väg mot 2D-materialbaserad teknik med utvecklingen av nya produkter som kommer att påverka de flestas vardag. Detta inkluderar bland annat livsmedelsförpackningar med 2D-material så som ultra-tunna gasbarriärer, mobiltelefoner och bärbara datorer med 2D-material som ultra-effektiva värmespridare samt bilar och flygplan med 2D-material som multifunktionella kompositer.

Planerat upplägg och genomförande
Forskningen inom 2D-TECH kommer att ske inom fyra forsknings- och innovationsspår:
-multifunktionella kompositer
-hållbar energi
-elektronik
-nya material.
I den första fasen (2020-2022) kommer vi att starta 15 projekt som adresserar konkreta tekniska behov identifierade av våra industriella partners. I den andra fasen (2023-2024) kommer vi att anpassa forskningsprogrammet baserat på resultatet från en intern granskning där man kommer att ta hänsyn till potentiellt förändrade tekniska behov samt nya genombrott inom 2D-materialforskningen.

Deltagare

Samuel Lara Avila (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Leif Asp

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Ermin Malic

Chalmers, Fysik, Kondenserad materie- och materialteori

Timur Shegai

Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Jian Yang

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

2D fab AB

Sundsvall, Sweden

APR Technologies AB

Enköping, Sweden

Battenfeld Sverige AB

Halmstad, Sweden

BillerudKorsnäs AB

Solna, Sweden

Biopetrolia

Göteborg, Sweden

DENTSPLY Implants

Mölndal, Sweden

Elitkomposit AB

Uddevalla, Sweden

Gapwaves AB

Västra Frölunda, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Graphensic AB

Linköping, Sweden

Graphmatec AB

Uppsala, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Superstate AB

Stockholm, Sweden

Talga

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-00068
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

GKN Aerospace Sweden

Projekt-id: 2D-tech
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.2dtech.se/

Senast uppdaterat

2022-10-14