Local dimensionality and intermediate range ordering of conduction pathways in ion conducting glasses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Andreas Hall

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

St. Adams

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Non-Crystalline Solids

Vol. 352 5164-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06