Bond valence analysis of reverse Monte Carlo produces structural models; A way to understand ion conduction in glasses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

S. Adams

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

J.ournal of Physics: Condensed Matter

Vol. 17 87-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07