Dynamics of propylene glycol and its oligomers confined to a single molecular layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Dennis Engberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

W.S. Howells

T. Seydel

F. Juranyi

Journal of Chemical Physics

Vol. 122 244702-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07