Water dynamics in n-propylene glycol aqueous solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

S. Cerveny

G.A. Schwartz

A. Alegria

Rikard Bergman

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Chemical Physics

Vol. 124 Art. No. 194501-

Ämneskategorier

Annan teknik