Dynamics of water in a molecular sieve by quasi-elastic neutron scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Helen Jansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

W.S. Howells

S. Longeville

Journal of Chemical Physics

Vol. 122 084505-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07