Relaxational dynamics in polymer gel electrolytes investigated by quasi-elastic neutron scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

DANIEL ANDERSSON

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Dennis Engberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Christer Svanberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

W.S. Howells

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Chemical Physics

Vol. 122 234905-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07