Kombinerade SANS/SAXS mätningar och modell oberoende simuleringar för strukturbestämningar av komplexa och terapeutiskt relevanta lipidpartiklar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

(Summary in English)

Deltagare

Jan Swenson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Fredrik Höök

Professor vid Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-12