Relation between solvent and protein dynamics as studied by dielectric spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Helen Jansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Rikard Bergman

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Physical Chemistry B

Vol. 109 50 24134-24141

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08