Comparative study of ion conduction pathways in borate glasses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Andreas Hall

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

St. Adams

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Physical Review B

Vol. 74 174205-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06