Structure of glasses near the glass transition temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Andreas Hall

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

D.T. Bowron

St. Adams

Journal of Physics Condensed Matter

0953-8984 (ISSN)

Vol. 21 245106-

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07