The nature of conduction pathways in mixed alkali phosphate glasses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Andreas Hall

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

S. Adams

Jan Swenson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Ionics

Vol. 10 396-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06