Vatten i "gröna" cementmaterial
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

I syfte att minska betongens miljöpåverkan används olika mineraltilläggningar i cement som "gröna" bindemedel för att minska koldioxidutsläppen från Portlandcementtillverkning. För att försäkra fuktsäker byggnad finns det ett brådskande behov av att förstå vattnet i betongen med dessa "gröna" bindemedel. Projektet avser att fördjupa grundläggande kunskap om vattentillstånd och beteende i betongen med de "gröna" cementmaterialen från de molekylära strukturerna till makroegenskaperna för att kunna leverera mekanismbaserade verktyg för praktiska tillämpningar inom byggnadskonstruktion, vilket möjliggör genomförandet av nya typer av "gröna" bindemedel som är nödvändiga för att minska miljöpåverkan från byggnadskonstruktionen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan experter i byggmaterial, teoretisk kemi, biologisk fysik och betongindustrin för att utforska vattenmolekylstrukturer och beteende i hydratiseringsprodukter, porstrukturerna och kemiska kompositionerna i porlösningarna, och effekterna av kemiska kompositioner och porstorlekar på porvattens transportegenskaper för att utveckla praktiskt tillämpliga provningsmetoder för utvärdering av transportegenskaperna hos vatten och att etablera lämpliga modeller för att beskriva vattentillståndet och beteendet i betongen med olika typer av cementmaterial.

Deltagare

Luping Tang (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Liming Huang

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Ingemar Löfgren

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Itai Panas

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Ingemar Segerholm

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jan Swenson

Professor vid Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Finansiering

Cementa

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Thomas Concrete Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19