Itai Panas

Professor vid Energi och material

Itai Panas är professor i teoretisk kemi på avdelningen för kemi och bioteknik. Hans forskning är inriktad mot att använda och utveckla kvantkemiska konceptuella redskap inom ett brett fält av tillämpningar inom områdena heterogen katalys och elektrokatalys på nanopartiklar, korrosion, cementkemi, molekylkristaller samt högtemperatursupraledare. Metodutveckling inkluderar effektiva formuleringar av intermolekylär växelverkan samt självväxelverkningsfria strategier för sammanlänkning av täthetsfunktionalteori och vågfunktionsbaserad kvantkemi.

Itai är för närvarande huvudhandledare för tre doktorander.

Itai var särskild forskare (VR) under åren 1998-2004.

Källa: chalmers.se
Image of Itai Panas

Visar 160 publikationer

2022

Pt accelerated coarsening of A15 precipitates in Cr-Si alloys

Anke S. Ulrich, Alexander J. Knowles, Valentina Cantatore et al
Materials and Design. Vol. 218
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

On Water Induced Sensitization of Ni (Fe,Cr) alloys towards Stress Corrosion Cracking in LWR Piping from 1st Principles Modelling

Vedad Babic, Valentina Cantatore, Christine Geers et al
Rapport - Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
2021

On aliovalent cations control of α-alumina growth on doped and undoped NiAl

Torben Boll, Vedad Babic, Itai Panas et al
Acta Materialia. Vol. 210
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Reactive Element Effects in High-Temperature Alloys Disentangled

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 93 (1-2), p. 229-245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Evidence for Electron Transfer between Graphene and Non-Covalently Bound pi-Systems

Steffen Brülls, Valentina Cantatore, Zhenping Wang et al
Chemistry - A European Journal. Vol. 26 (29), p. 6694-6702
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Insights into the zinc effect on radio-cobalt deposition on stainless steel piping surfaces under BWR conditions from experiment guided 1st principles modelling

Valentina Cantatore, Christine Geers, Jiaxin Chen et al
Journal of Nuclear Materials. Vol. 540
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Oxidation Driven Permeation of Iron Oxide Scales by Chloride from Experiment Guided First-Principles Modeling

Valentina Cantatore, Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Jesper Liske et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (42), p. 25957-25966
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Impact of Grain Boundary Density on Oxide Scaling Revisited

Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 91 (1-2), p. 55-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Design strategy of a graphene based bio-sensor for glucose

Valentina Cantatore, Santosh Pandit, Venkata Raghu Mokkapati et al
Carbon. Vol. 137, p. 343-348
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Interplay of water and reactive elements in oxidation of alumina-forming alloys

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Christine Geers, Mohsen Esmaily et al
Nature Materials. Vol. 17 (7), p. 610-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Chemical state and atomic scale environment of nickel in the corrosion layer of irradiated Zircaloy-2 at a burn-up around 45 MWd/kg

Goutam Kuri, Harry Ramanantoanina, Johannes Bertsch et al
Corrosion Science. Vol. 143, p. 200-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Transition metal attenuated mechanism for protective alumina formation from first principles

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 8 (72), p. 41255-41269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Role of potassium in the enhancement of the catalytic activity of calcium oxide towards tar reduction

Pavleta Knutsson, Valentina Cantatore, Martin Seemann et al
Applied Catalysis B: Environmental. Vol. 229, p. 88-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Fates of Hydrogen During Alumina Growth Below Yttria Nodules in FeCrAl(RE) at Low Partial Pressures of Water

Vedad Babic, Christine Geers, Bo Jönsson et al
Electrocatalysis. Vol. 8 (6), p. 565-576
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Oxygen Vacancy Formation, Mobility, and Hydrogen Pick-up during Oxidation of Zirconium by Water

Mikaela Lindgren, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 355-365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Enhanced Manifold of States Achieved in Heterostructures of Iron Selenide and Boron-Doped Graphene

Valentina Cantatore, Itai Panas
Condensed Matter. Vol. 2 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Possible origin and roles of nano-porosity in ZrO2 scales for hydrogen pick-up in Zr alloys

Mikaela Lindgren, Christine Geers, Itai Panas
Journal of Nuclear Materials. Vol. 492, p. 22-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Properties of Alumina/Chromia Scales in N2-Containing Low Oxygen Activity Environment Investigated by Experiment and Theory

Christine Geers, Vedad Babic, Nooshin Mortazavi Seyedeh et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 321-332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Surface Reaction and Transport in Oxides Formed on FeCrAl Alloys in High Temperature Nitridation Environments

Christine Geers, Vedad Babic, Lars-Gunnar Johansson et al
TMS 2017 146TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, p. 387-392
Paper i proceeding
2017

Towards multifunctional coating in the boron-doped graphene/copper system

Valentina Cantatore, Itai Panas
Carbon. Vol. 115, p. 375-379
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Bifurcation Point of the Oxygen Reduction Reaction on Au-Pd Nanoalloys

Jakub Staszak-Jirkovský, Elisabet Ahlberg, Itai Panas et al
Faraday Discussions. Vol. 188, p. 257-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Bridging model and real catalysts: general discussion

Charles Campbell, Michael Bowker, Michail Stamatakis et al
Faraday Discussions. Vol. 188, p. 565-589
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

Towards catalytic nitric oxide reduction via oligomerization on boron doped graphene

Valentina Cantatore, Itai Panas
Journal of Chemical Physics. Vol. 144, p. 151102-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Possible Socket-Plug Standard Connection for Functionalized Graphene – Validation by DFT

Valentina Cantatore, Itai Panas
Carbon. Vol. 104, p. 40-46
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Catalyst design from theory to practice: general discussion

Charles Campbell, Rutger van Santen, Michail Stamatakis et al
Faraday Discussions. Vol. 188, p. 279-307
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2016

Communication: Towards catalytic nitric oxide reduction via oligomerization on boron doped graphene

Valentina Cantatore, Itai Panas
Journal of Chemical Physics. Vol. 144 (15)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Toward a Comprehensive Mechanistic Understanding of Hydrogen Uptake in Zirconium Alloys by Combining Atom Probe Analysis With Electronic Structure Calculations

Mikaela Lindgren, Gustav Sundell, Itai Panas et al
ASTM 17th International Symposium on Zirconium in the Nuclear Industry, Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 3-7 February 2013. Vol. STP 1543, p. 515-539
Paper i proceeding
2015

A Tale of Two Entangled Instabilities—The Dual Role of δ-O in HgBa2Can-1CunO2(n+1)+δ

Itai Panas
Entropy. Vol. 17 (10), p. 6765-6782
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Monitoring Early Hydration of Cement by Ex Situ and In Situ ATR-FTIR – a Comparative Study

Rikard Ylmén, Ulf Jäglid, Itai Panas
Journal of the American Ceramic Society. Vol. 97 (11), p. 3669-3675
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On the fate of hydrogen during zirconium oxidation by water: Effect of oxygen dissolution in α-Zr

Mikaela Lindgren, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 4 (22), p. 11050-11058
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Confinement dependence of electro-catalysts for hydrogen evolution from water splitting

Mikaela Lindgren, Itai Panas
Beilstein Journal of Nanotechnology. Vol. 5 (1), p. 195-201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Validation of binuclear descriptor for mixed transition metal oxide supported electrocatalytic water oxidation

Michael Busch, Elisabet Ahlberg, Itai Panas
Catalysis Today. Vol. 202 (1), p. 114-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Impact of Additives on Zirconium Oxidation by Water: Mechanistic insights from first principles

Mikaela Lindgren, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 3 (44), p. 21613-21619
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Water Oxidation on MnOx and IrOx: Why Similar Performance?

Michael Busch, Elisabet Ahlberg, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 117 (1), p. 288-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Revisiting the Redox Properties of Hydrous Iridium Oxide Films in the Context of Oxygen Evolution

Patrick Steegstra, Michael Busch, Itai Panas et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 117 (40), p. 20975-20981
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Potential Dependent Structural Memory Effects in Au-Pd Nanoalloys

Jakub S Jirkovský, Itai Panas, Simon Romani et al
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 3 (3), p. 315-321
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Superatom Representation of High-TC Superconductivity

Itai Panas
Physica C: Superconductivity and its Applications. Vol. 480, p. 137-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Particle-hole symmetry breaking in the pseudogap state of Pb0.55Bi1.5Sr1.6La0.4CuO6+δ: A quantum chemical perspective

Itai Panas
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 83 (2), p. 024508 (I-IX)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Hydroxide Oxidation and Peroxide Formation at Embedded Binuclear Transition Metal Sites; TM=Cr, Mn, Fe, Co

Michael Busch, Elisabet Ahlberg, Itai Panas
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 13, p. 15062-15068
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Electrocatalytic Oxygen Evolution from Water on a Mn(III-V) Dimer Model Catalyst - A DFT Perspective

Michael Busch, Elisabet Ahlberg, Itai Panas
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 13, p. 15069-15076
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Single Atom Hot-Spots at Au-Pd Nanoalloys for Electrocatalytic H2O2 Production

Jakub S Jirkovský, Itai Panas, Elisabet Ahlberg et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 133 (48), p. 19432-19441
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Switching on the Electrocatalytic Ethene Epoxidation on Nanocrystalline RuO(2).

Jakub S Jirkovský, Michael Busch, Elisabet Ahlberg et al
Journal of the American Chemical Society. Vol. 133 (15), p. 5882-5892
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Activation Energies in Computational Chemistry - A case study

Michael Busch, Elisabet Ahlberg, Itai Panas
Rate Constant Calculation of Thermal Reactions: Methods and Applications, Herbert DaCosta (Ed.), John Wiley & Sons, p. ASAP-
Kapitel i bok
2010

Quantum chemical formulation of high-Tc superconductivity applied to α-FeSe

Itai Panas
Physical Review B. Vol. 82 (6), p. 064508-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Insights into early hydration of Portland limestone cement from infrared spectroscopy and isothermal calorimetry

Rikard Ylmén, Lars Wadsö, Itai Panas
Cement and Concrete Research. Vol. 40 (10), p. 1541-1546
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Super-Atom Representation of High-TC Superconductivity

Itai Panas
Condensed Matter Data base
Artikel i övrig tidskrift
2010

Protective performances of two anti-graffiti treatments towards sulfite and sulfate formation in SO2 polluted model environment

Paula Carmona Quiroga, Itai Panas, Jan-Erik Svensson et al
Applied Surface Science. Vol. 257 (3), p. 852-856
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Oxidation of Small Silver Clusters: A Density Functional Theory Study

Simon Klacar, Anders Hellman, Itai Panas et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 114 (29), p. 12610-12617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Early hydration and setting of Portland cement monitored by IR, SEM and Vicat techniques

Rikard Ylmén, U. Jaglid, Britt-Marie Steenari et al
Cement and Concrete Research. Vol. 39 (5), p. 433-439
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Quantum Chemical Modeling of Propene and Butene Epoxidation with Hydrogen Peroxide

Angelica Lundin, Itai Panas, Elisabet Ahlberg
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 113 (1), p. 282-290
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

NO2 dissociation on Ag(111) revisited by theory

Anders Hellman, Itai Panas, Henrik Grönbeck
Journal of Chemical Physics. Vol. 128 (10), p. 104704-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Structure of Proton-Conducting Alkali Thio-Hydroxogermanates

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Itai Panas et al
Chemistry of Materials. Vol. 20 (19), p. 6014-6021
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Ab initio molecular dynamics calculations of H2O on BaO(001)

Henrik Grönbeck, Itai Panas
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 77 (24), p. 245419-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Properties of a bio-photovoltaic nano-device

Zackary Chiragwandi, Itai Panas, Lars-Gunnar Johansson et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 112 (48), p. 18717-18721
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Paralinear Oxidation of Chromium in O2 + H2O Environment at 600–700 °C

Bagas Pujilaksono, Torbjörn Jonsson, Mats Halvarsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 70 (3-4), p. 163-188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Chemical-to-Mechanical Energy Conversion in Biomacromolecular Machines: A Plasmon and Optimum Control Theory for Directional Work. 1. General Considerations

E Starikov, Itai Panas, Bengt Nordén
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 112 (28), p. 8319-8329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

DR-FTIR method for the study of early hydration of cement

Rikard E Ylmén, Kristian Larsson, Ulf Jäglid et al
Conference Proceedings for “SCC 2008: Challenges and Barriers to Application
Paper i proceeding
2007

A mechanistic investigation of ethylene oxide hydrolysis to ethanediol

Angelica Lundin, Itai Panas, Elisabet Ahlberg
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 111 (37), p. 9087-9092
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

On Mechanism of Enhanced Fluorescence in Green Fluorescent Protein

E Starikov, Itai Panas, Y MOCHIZUKI et al
Biophysical Reviews and Letters. Vol. 2 (3/4), p. 221-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Conservation and Maintenance of Modern Urban Architecture: The need for Long-term Maintenance and Sustainable Management of Metropolitan Housing Areas

Pär Meiling, Jan Rosvall, Itai Panas
Minerals and Energy - Raw Materials Report. Vol. 22 (1), p. 72-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Antagonistic effect of superplasticizer and colloidal nano-silica in the hydration of Alite and Belite pastes

Joakim Björnström, Itai Panas
Journal of Materials Science. Vol. 42 (11), p. 3901-3907
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Quantum chemical Modeling of ethene epoxidation with hydrogen peroxide: The effect of microsolvation with water

Angelica Lundin, Itai Panas, Elisabet Ahlberg
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 111 (37), p. 9080-9086
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Quantum chemical modelling of ethene epoxidation with hydrogen peroxide—role of catalytic sites

Angelica Lundin, Itai Panas, Elisabet Ahlberg
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 9 (45), p. 5997-6003
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Quantum chemical modelling of oxygen reduction on cobalt hydroxide and oxyhydroxide

J R Tobias Johnsson Wass, Itai Panas, Jon Asbjörnsson et al
Journal of Electroanalytical Chemistry. Vol. 599 (2), p. 295-312
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Determination of the cd-bearing phases in municipal solid waste and Biomass single fly ash particles using SR-mu XRF Spectroscopy

Maria Caterina Camerani, Andrea Somogyi, Bart Vekemans et al
Analytical Chemistry. Vol. 79 (17), p. 6496-6506
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Quantum chemical modeling of the reduction of quinones.

J R Tobias Johnsson Wass, Elisabet Ahlberg, Itai Panas et al
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 110 (5), p. 2005-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Ultraviolet driven negative current and rectifier effect in self-assembled green fluorescent protein device

Zackary Chiragwandi, K. Gillespie, Qing Xiang Zhao et al
Applied Physics Letters. Vol. 89 (16), p. 162909-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Theoretical investigation of linalool oxidation.

Carina Bäcktorp, J R Tobias Johnsson Wass, Itai Panas et al
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 110 (44), p. 12204-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Fundamental aspects of NOx adsorption on BaO

Henrik Grönbeck, Peter Broqvist, Itai Panas
Surface Science. Vol. 600, p. 403-408
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Quantum chemical modelling of the rate determining step for oxygen reduction on quinones.

J R Tobias Johnsson Wass, Elisabet Ahlberg, Itai Panas et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 8 (36), p. 4189-99
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Vortex rings in pure water under static external electric field

Zackary Chiragwandi, Omer Nur, Magnus Willander et al
Applied Physics Letters. Vol. 87(15) (15), p. 1-3
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Breakdown of the protective oxide on 11 % Cr steel at high temperature in the presence of water vapor and oxygen, the influence of chromium vaporization

Karin Segerdahl, Jan-Erik Svensson, Itai Panas et al
MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES. Vol. 22(1-2), p. 69-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The nature of NOx species on BaO(100): An ab initio molecular dynamics study

Peter Broqvist, Itai Panas, Henrik Grönbeck
Journal of Physical Chemistry B. Vol. B109, p. 15410-15416
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Toward a Realistic Description of NOxStorage in BaO: The Aspect of BaCO3

Peter Broqvist, Itai Panas, Henrik Grönbeck
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 109, p. 9613-9621
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Surface properties of alkaline earth metal oxides

Peter Broqvist, Henrik Grönbeck, Itai Panas
Surface Science. Vol. 554 (2-3), p. 262-271
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Model study of initial adsorption of SO2 on calcite and dolomite

Katarina Malaga-Starzec, Itai Panas, Oliver Lindqvist
Applied Surface Science. Vol. 222 (1-4), p. 82-88
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

NOx storage on BaO: theory and experiment

Peter Broqvist, Henrik Grönbeck, Erik Fridell et al
Catalysis Today. Vol. 96 (1-2), p. 71-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Characterization of NOx species adsorbed on BaO: Experiment and theory

Peter Broqvist, Henrik Grönbeck, Erik Fridell et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 108 (11), p. 3523-3530
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

X-ray fluorescence tomography of individual municipal solid waste and biomass fly ash particles

Caterina Camerani, Bruna Golosio, A Somogyi et al
ANALYTICAL CHEMISTRY. Vol. 76 (6), p. 1586-1595
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Chromic acid evaporation upon exposure of Cr2O3(S) to H2O(g) and O-2(g) - mechanism from first principles

Itai Panas, Jan-Erik Svensson, Henrik Asteman et al
Chemical Physics Letters. Vol. 383 (5-6), p. 549-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Accelerating effects of collodial nano-silica for benificial calcium-silicate-hydrate formation in cement

Joakim Björnström, Anna Martinelli, Aleksandar Matic et al
Chem. Phys. lett.. Vol. 392, p. 242-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Efflorescence on thin sections of calcareous stones

Katarina Malaga-Starzec, Oliver Lindqvist, Itai Panas
Journal of Cultural Heritage. Vol. 4 (4), p. 313-318
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Signatures of a drying SiO2(H2O)x gell from Raman spectroscopy and quantum chemistry

Joakim Björnström, Anna Martinelli, J.R.T Johnson et al
Chemical Physics Letters. Vol. 380, p. 165-172
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

NOx storage on BaO(100) surface from first principles: a two channel scenario

Peter Broqvist, Itai Panas, Erik Fridell et al
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 106 (1), p. 137-145
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

A DFT Study on CO Oxidation over Co3O4

Peter Broqvist, Itai Panas, Hans Persson
Journal of Catalysis. Vol. 210 (1), p. 198-206
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Hydrolysis, solvation, and reduction of SO3, S2O6, ClO3(OH), Cl2O7, and ArO4-relating chemical properties to the instability of S=O, Cl=O, and Ar=O groups

J.R.T Johnson, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 106 (1), p. 184-199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Water adsorption and hydrolysis in the Si2O4, P2O5 and P4O10 systems - essential roles of the phosphate system in biosynthesis

J.R.T Johnson, Itai Panas
Chemical Physics. Vol. 276 (1), p. 45-68
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Competing pathways for MgO, CaO, SrO, and BaO nanocluster growth

Fathi Bawa, Itai Panas
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 4 (103-108), p. 3042-3047
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Reaction enthalpies for the hydrolysis of 3p, 4p and early 3d oxide bridges - how unique are the oligophosphates?

J.R.T Johnson, Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 348 (5-6), p. 433-439
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Limiting properties of (MgO)(n) and (CaO)(n) clusters

Fathi Bawa, Itai Panas
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 3 (15), p. 3042-3047
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Water adsorption and hydrolysis on molecular Al oxides and hydroxides - solvation versus cluster formation

J.R.T Johnson, Itai Panas
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 3 (24), p. 5482-5488
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Chemical analysis of the superconducting cuprates by means of theory

Itai Panas
STRIPES AND RELATED PHENOMENA, p. 391-397
Kapitel i bok
2000

Hydrolysis on transition metal oxide clusters and the stabilities of M-O-M bridges

J.R.T Johnson, Itai Panas
Inorganic Chemistry. Vol. 39 (15), p. 3192-3204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Water adsorption and hydrolysis on molecular transition metal oxides and oxyhydroxides

J.R.T Johnson, Itai Panas
Inorganic Chemistry. Vol. 39 (15), p. 3181-3191
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Possible metallicity in SiO and GeO solids

Stefan Mankefors, Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 322 (3-4), p. 166-174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

A further study of the products of scandium and dioxygen reactions

C.W. Bauschlicher, M.F. Zhou, L. Andrews et al
Journal of Physical Chemistry A. Vol. 103 (28), p. 5463-5467
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Structure, bonding and formation of molecular germanium oxides, hydroxides and oxyhydroxides

J.R.T Johnson, Itai Panas
Chemical Physics. Vol. 249 (2-3), p. 273-303
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Quantum chemical formulation of high-T-C superconductivity

Itai Panas
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 103 (49), p. 10767-10774
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Structure, bonding and redox properties of scandium oxide clusters, a model study

J.R.T Johnson, Itai Panas
Chemical Physics. Vol. 248 (2-3), p. 161-179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Infrared spectra of (NO)(2)(+), (NO)(2)(-), and (NO)(3)(-) trapped in solid neon

C.L. Lugez, W.E. Thompson, M.E. Jacox et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 110 (21), p. 10345-10358
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Effects of O-2 on the reduction of NO over prereduced CaO surfaces: A mechanistic understanding

Filip Acke, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 110 (12), p. 2195-2201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Characterizations of (NO)(3)- and N3O2- molecular anions

Anders Snis, Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 305 (3-4), p. 285-292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Local signatures of high-T-c superconductivity - Possible origin of the pseudogap

Itai Panas, Anders Snis, Fathi Bawa
Journal of Low Temperature Physics. Vol. 17 (3-4), p. 419-423
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Microscopic theory for high-T-c superconductivity

Itai Panas
HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY, p. 85-89
Kapitel i bok
1999

Transition metal complexes with (NO)(3)(-) anions

Itai Panas, Anders Snis, Filip Acke et al
Chemical Physics Letters. Vol. 302 (5-6), p. 431-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Spectroscopic Properties of the High-Tc Materials by the Ab Initio Quantum Chemistry Paradigm

Itai Panas, J.R.T Johnson, Anders Snis
International Journal of Modern Physics B. Vol. 12 (29-31), p. 3317-3322
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Kinetic study of heterogeneous oxygen-exchange reactions and bulk self-diffusion of oxygen

Filip Acke, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 102 (26), p. 5158-5164
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Pressure effect in the Hg-based superconductors: A structural study

Rafael Gatt, J.S. Olsen, L Gerward et al
Physical Review B. Vol. 57 (21), p. 13922-13928
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Infrared spectra of cis and trans-(NO)(2)(-) anions in solid argon

L Andrews, M.F. Zhou, S.P. Wilson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 109 (1), p. 177-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Promoting effects of Na and Fe impurities on the catalytic activity of CaO in the reduction of NO by CO and H-2

Filip Acke, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry B Materials. Vol. 102 (26), p. 5127-5134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Activation energy of calcination by means of a temperature programmed reaction technique

Filip Acke, Itai Panas
Thermochimica Acta. Vol. 306 (1-2), p. 73-76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

High-T-c SC and CMR made chemically intuitive

Itai Panas, Rafael Gatt, J.R.T Johnson
Journal of Physics and Chemistry of Solids. Vol. 59 (10-12), p. 2230-2232
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Surface complexes of nitric oxide: adsorption of anionic NO and N2O2 on CaO

Anders Snis, Itai Panas
Surface Science. Vol. 412-413, p. 477-488
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Study of the reduction and reoxidation of a CaO surface

Filip Acke, Itai Panas, Dan Strömberg
Journal of Physical Chemistry B. Vol. 101 (33), p. 6484-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

On the superconductivity in (Sr, Ca)(14)Cu24O41 - Towards a chemical standard model

Itai Panas, Rafael Gatt
Chemical Physics Letters. Vol. 270 (1-2), p. 178-182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

N2O2, N2O2- and N2O22-: structures, energetics and N-N bonding

Anders Snis, Itai Panas
Chemical Physics. Vol. 221 (1-2), p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Structures and stabilities of some neutral and anionic (NO)(n)H-m based compounds (n=2-8, m=0-2)

Anders Snis, Itai Panas
Molecular Physics. Vol. 91 (5), p. 951-962
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Effective dynamic correlation in multiconfigurational wave-function calculations on atoms and molecules

Anders Snis, Itai Panas
Theoretical Chemistry Accounts. Vol. 97 (1-4), p. 232-239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Molecular adsorption to metal particles by applying the image charge method to CO, NH3 and pyridine

Itai Panas
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. Vol. 388, p. 169-174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Possible electronic properties in high-T-c superconducting cuprates from cluster calculations

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 259 (3-4), p. 241-246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

A Coulomb hole approach to the binding in Cr-2

Itai Panas
Molecular Physics. Vol. 89 (1), p. 239-246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

In situ IR study on the initial sulphition and carbonation of Ca(OH)(2) and CaO by SO2 polluted air

P Elfving, Itai Panas, Oliver Lindqvist
Atmospheric Environment. Vol. 30 (23), p. 4085-4089
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Possible influences of ionic charges, radii, softness and magnetic impurities on the superconductivity in cuprates

Itai Panas, Rafael Gatt
Chemical Physics Letters. Vol. 259 (3-4), p. 247-251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

PRACTICAL EXPRESSIONS FOR THE 2-CENTER MULTIPOLE EXPANSION OF R(12)(-1)

Itai Panas
International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 53 (3), p. 255-263
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

MECHANISMS FOR MOLECULAR-OXYGEN DESORPTION FROM THE CAO(100) SURFACE

Anders Snis, Itai Panas
Journal of Chemical Physics. Vol. 103 (17), p. 7626-7630
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

ASPECTS OF DENSITY-FUNCTIONAL THEORY IN AB-INITIO QUANTUM-CHEMISTRY - EXTERNAL CORRELATION FOR FREE

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 245 (2-3), p. 171-177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Abstraction of preadsorbed oxygen from CaO(100) by carbon monoxide

Anders Snis, Itai Panas, Dan Strömberg
Surface Science. Vol. 310 (1-3), p. L579-L582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

MODEL STUDY OF THE 1ST STEPS IN THE DETERIORATION OF CALCAREOUS STONE .2. SULFATE FORMATION ON CALCITE

P Elfving, Itai Panas, Oliver Lindqvist
Applied Surface Science. Vol. 78 (1), p. 83-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

MODEL STUDY OF THE 1ST STEPS IN THE DETERIORATION OF CALCAREOUS STONE .1. INITIAL SURFACE SULFITE FORMATION ON CALCITE

P Elfving, Itai Panas, Oliver Lindqvist
Applied Surface Science. Vol. 74 (1), p. 91-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

MODEL STUDY OF THE 1ST STEPS IN THE DETERIORATION OF CALCAREOUS STONE .3. MANGANESE AND IRON-MEDIATED SULFATION OF NATURAL STONE

P Elfving, Itai Panas, Oliver Lindqvist
Applied Surface Science. Vol. 78 (4), p. 373-384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

2 HYPOTHETICAL STRUCTURES OF SOLID FCN

Itai Panas
Theoretica Chimica Acta. Vol. 87 (4-5), p. 335-342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

PAULI REPULSION AND DISPERSION INTERACTION IN THE SELF-CONSISTENT CRYSTAL-FIELD CONCEPT APPLIED TO THE STRUCTURES OF SOLID HCN

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 201 (1-4), p. 255-260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ANALYSIS OF THE INTERMOLECULAR INTERACTIONS IN THE FCN DIMER

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 206 (1-4), p. 312-317
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

ON THE SOLID-STATE OF HYDROGEN-FLUORIDE - A SELF-CONSISTENT CRYSTAL-FIELD STUDY

Itai Panas
International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 46 (1), p. 109-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

N2O adsorption and decomposition at a CaO (100) surface studied by means of theory

Anders Snis, Dan Strömberg, Itai Panas
Surface Science. Vol. 292 (3), p. 317-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

PROPERTIES OF MOLECULAR-CRYSTALS BY MEANS OF THEORY

Itai Panas
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography. Vol. 49 (6), p. 881-889
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

STRUCTURES OF SOME HYDROGEN-BONDED MOLECULAR CLUSTERS FROM AB-INITIO HARD-SPHERES ELECTROSTATICS

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 216 (1-2), p. 173-179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

THEORETICAL MOLECULAR DIPOLE-MOMENT DERIVATIVES IN SOLID HCN

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 206 (1-4), p. 305-311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

A FRAGMENT MULTIPOLE APPROACH TO LONG-RANGE COULOMB INTERACTIONS IN HARTREE-FOCK CALCULATIONS ON LARGE SYSTEMS

Itai Panas, Jan Almlöf
International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 43 (4), p. 1073-1089
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

A SELF-CONSISTENT CRYSTAL-FIELD APPROACH TO THE STRUCTURES OF MOLECULAR-CRYSTALS APPLIED TO SOLID HCN

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 194 (3), p. 239-246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

ABINITIO METHODS FOR LARGE SYSTEMS

Itai Panas, Jan Almlöf, Martin W Feyereisen
International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 40 (6), p. 797-807
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

2-ELECTRON INTEGRALS AND INTEGRAL DERIVATIVES REVISITED

Itai Panas
Chemical Physics Letters. Vol. 184 (1-3), p. 86-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

VIBRATIONAL MOTION AND GEOMETRICAL STRUCTURE IN ADSORBED CO STUDIED BY CORE LEVEL PHOTOELECTRON-SPECTROSCOPY

H Antonsson, A Nilsson, N Mårtensson et al
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. Vol. 54, p. 601-613
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

ELECTRONIC AND GEOMETRIC STRUCTURE OF THE CUN CLUSTER ANIONS (N-LESS-THAN-OR-EQUAL-TO-10)

Hans Åkeby, Itai Panas, Lars G.M. Pettersson et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 94 (14), p. 5471-5477
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

A THEORETICAL-STUDY OF CHX CHEMISORPTION ON THE NI(100) AND NI(111) SURFACES

Per E.M. Siegbahn, Itai Panas
Surface Science. Vol. 240 (1-3), p. 37-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

THE NATURE OF THE SURFACE CHEMICAL-BOND - A COMPARISON BETWEEN THE MOLECULAR AND SOLID-STATE PICTURES

Itai Panas, Per E.M. Siegbahn
Journal of Chemical Physics. Vol. 92 (7), p. 4625-4627
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

A COMPARISON OF THE ON-TOP DISSOCIATION OF H-2 ON NI(100) AND CU(100)

Per E.M. Siegbahn, Margareta Blomberg, Itai Panas et al
Theoretica Chimica Acta. Vol. 75 (2), p. 143-159
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

A THEORETICAL-STUDY OF THE PEROXO AND SUPEROXO FORMS OF MOLECULAR-OXYGEN ON METAL-SURFACES

Itai Panas, Per E.M. Siegbahn
Chemical Physics Letters. Vol. 153 (5), p. 458-464
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

The Mechanism for H2 Dissociation on Transition Metal Clusters and Surfaces

Itai Panas, Per Siegbahn, Ulf Wahlgren
ACS Symposium Series - The Challenge of d and f Electrons. Vol. 394, p. 125-139
Paper i proceeding
1989

MECHANISM FOR H-2 DISSOCIATION ON TRANSITION-METAL CLUSTERS AND SURFACES

Itai Panas, Per E.M. Siegbahn, Ulf Wahlgren
ACS Symposium Series. Vol. 394, p. 125-139
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

The mechanism for the O2 dissociation on Ni(100)

Itai Panas, Per Siegbahn, Ulf Wahlgren
Journal of Chemical Physics. Vol. 90, p. 6791-6801
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

COMPARISON OF THE BINDING OF CARBON, NITROGEN, AND OXYGEN-ATOMS TO SINGLE NICKEL ATOMS AND TO NICKEL SURFACES

Itai Panas, Josef Schüle, Ulf Brandemark et al
Journal of Physical Chemistry. Vol. 92 (11), p. 3079-3086
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

A THEORETICAL-STUDY OF THE PEROXO AND SUPEROXO FORMS OF MOLECULAR-OXYGEN ON METAL-SURFACES

Itai Panas, Per Siegbahn
Chemical Physics Letters. Vol. 153 (5), p. 458-464
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

ON THE CLUSTER CONVERGENCE OF CHEMISORPTION ENERGIES

Itai Panas, Josef Schüle, Per E.M. Siegbahn et al
Chemical Physics Letters. Vol. 149 (3), p. 265-272
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

MODEL STUDIES OF THE CHEMISORPTION OF HYDROGEN AND OXYGEN ON NICKEL SURFACES .2. ATOMIC CHEMISORPTION ON NI(100)

Itai Panas, Per E.M. Siegbahn, Ulf Wahlgren
Theoretica Chimica Acta. Vol. 74 (3), p. 167-184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1988

Ab initio investigation of methyl adsorption on Ni(111)

Josef Schüle, Itai Panas, Per E.M. Siegbahn et al
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. Vol. 47, p. 151-153
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

MODEL STUDIES OF THE CHEMISORPTION OF HYDROGEN AND OXYGEN ON CU(100)

A Mattsson, Itai Panas, Per E.M. Siegbahn et al
Physical Review B. Vol. 36 (14), p. 7389-7401
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

MODEL STUDIES OF THE CHEMISORPTION OF HYDROGEN AND OXYGEN ON NICKEL SURFACES .1. THE DESIGN OF A ONE-ELECTRON EFFECTIVE CORE POTENTIAL WHICH INCLUDES 3D RELAXATION EFFECTS

Itai Panas, Per E.M. Siegbahn, Ulf Wahlgren
Chemical Physics. Vol. 112 (3), p. 325-337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

Accurate Studies on the Structures and Reactivities of Transition Metal Complexes and Clusters

Margareta Blomberg, Ulf Brandemark, Itai Panas et al
NATO Science Series C:. Vol. 176, p. 1-14
Paper i proceeding
1984

NUCLEAR-SPIN RELAXATION STUDY OF HYDROGEN-BONDING IN SOLUTIONS OF QUINUCLIDINE

Arnold Maliniak, Josef Kowalewski, Itai Panas
Journal of Physical Chemistry. Vol. 88 (23), p. 5628-5631
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2019–2023

In-situ mätningar av korrosionsfenomen med neutronreflektometri

Lars-Gunnar Johansson Oorganisk miljökemi 1
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 2
Mohsen Esmaily Oorganisk miljökemi 1
Jan Froitzheim Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

2019–2022

Vatten i "gröna" cementmaterial

Luping Tang Byggnadsteknologi
Jan Swenson Nano- och biofysik
Ingemar Löfgren Konstruktionsteknik
Ingemar Segerholm Byggnadsteknologi
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Liming Huang Byggnadsteknologi
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Thomas Concrete Group
Cementa
Formas

2018–2023

Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Mattias Thuvander Materialens mikrostruktur
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Christian Ekberg Kärnkemi
Teodora Retegan Vollmer Kärnkemi
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2018–2023

Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Mattias Thuvander Mikrostrukturfysik
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Teodora Retegan Vollmer Kärnkemi
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2017–2018

Bordopad grafen för användning inom katalys och för biosensorer

Itai Panas Oorganisk miljökemi 1
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

2014–2017

Elektrokatalytisk model för kontroll av transport i oxidkorngränser

Itai Panas Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

2013–2016

Nyttiggörande av superatombegreppet i sökandet efter supraledning vid högre temperaturer

Itai Panas Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

2011–2015

Mekanismer för väteupptag i zirkoniumlegeringar

Mikaela Lindgren Oorganisk miljökemi
Hans-Olof Andrén Materialens mikrostruktur
Itai Panas Oorganisk miljökemi
Mattias Thuvander Materialens mikrostruktur
Gustav Sundell Materialens mikrostruktur
Westinghouse Electric Sweden AB

Det kan finnas fler projekt där Itai Panas medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.