Accelerating effects of collodial nano-silica for benificial calcium-silicate-hydrate formation in cement
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Joakim Björnström

Anna Martinelli

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Itai Panas

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Chem. Phys. lett.

Vol. 392 242-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07