Mekanismer för väteupptag i zirkoniumlegeringar
Forskningsprojekt , 2011 – 2015

Zirkoniumlegeringar används som kapslingsmaterial för kärnbränslet i lättvattenreaktorer. Under drift oxiderar legeringarna i vatten vid hög temperatur och under högt tryck, och en del av det frigjorda vätet letar sig in till metallen, med möjlig försprödning som följd. Projektet syftar till att förstå de mekanismer som är inblandade i vätetransport främst i Zircaloy-2 (en Zr-Sn-Fe-Cr-Ni-O-legering) som används i kokarreaktorer. Mellanytan oxid-metall hos både autoklavprovat och bestrålat material studeras med atomsondstomografi (APT), och vätetransport och vätereduktion modelleras med första-princip-metoder (DFT). Övergångsmetallers roll som platser för vätereduktion studeras.​​

Deltagare

Hans-Olof Andrén (kontakt)

Professor vid Materialens mikrostruktur

Mikaela Lindgren

Doktorand vid Oorganisk miljökemi

Itai Panas

Professor vid Oorganisk miljökemi

Gustav Sundell

Forskare vid Materialens mikrostruktur

Mattias Thuvander

Docent vid Materialens mikrostruktur

Samarbetspartners

Imperial College London

London, United Kingdom

Pennsylvania State University

State college, USA

Sandvik

Stockholm, Sweden

University of Manchester

Manchester, United Kingdom

University of Oxford

Oxford, United Kingdom

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Finansiering

Westinghouse Electric Sweden AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2015

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-30