Sveriges Neutronforskarskola - SwedNESS
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

Det är många olika vetenskapliga frågeställningar som kan besvaras med neutronspridning. Lätta element som väte eller litium kan lokaliseras i atomära strukturer vilket inte är möjligt med andra metoder. Neutroner har spin och därför kan magnetism studeras vilket är svårt med andra metoder. Hur joner leds genom glaser, polymerer eller keramer kan också med fördel studeras med neutroner. Stress i metalliska material kan studeras utan materialet förstörs. Även problem inom livsvetenskaper kan studeras. För att Sverige ska kunna ha en beredskap att kunna ta till vara möjligheterna med ESS på bästa sett skapas denna forskarskola för i första steget 25 doktorander.

Inom varje område kommer de olika projekten också innehålla komponenter av instrumentutveckling. Doktoranderna ska utbildas med kurser, sommarskolor och i nationellt och internationellt nätverkande. De ska själva driva ett nätverk för att stimulera tvärvetenskap och internationella kontakter. De kommer att bedriva forskning vid flera olika internationella neutronanläggningar. Kurser, sommarskolor och workshops kommer att vara öppna för fler än de 25 doktoranderna för att stimulera den nationella neutronspridningsmiljön.

Deltagare

Jan Swenson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Nano- och biofysik

Aleksandar Matic

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: GSn15-0008
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: GSn15-0008
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13