Superisoleringsmaterial – hur kan de användas vid renovering?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Petra Eriksson

Uppsala universitet

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv - En antologi från forskningsmiljön SIRen

105-110
978-9188722-65-2 (ISBN)

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Energimyndigheten (42856-1), 2016-12-01 -- 2019-06-30.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22