Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektet syftar till att utveckla och undersöka renoveringslösningar som bevarar kulturhistoriskt värdefulla inslag, leder till energieffektivisering och yteffektivitet i byggnader uppförda före 1945. Lösningarna bygger på superisoleringsmaterial vilka ger god isolering med begränsad tjocklek. För att säkerställa en god funktion efter renovering, dvs. utan problem med beständighet, kombineras laborativa och numeriska byggnadsfysikaliska undersökningar med riskbedömning. Undersökningarna ger underlag till riskbedömning av lösningarna vilken ger svar på om en åtgärd ska genomföras eller behöver kompletteras med t.ex. utvändig ytbehandling. Laborativa undersökningar genomförs i samarbete med universiteten i Trondheim och Wien. Information från pågående fullskaliga fältförsök kommer att analyseras och sammanställas för att ge ytterligare kunskap om vilka åtgärder som passar vid olika förutsättningar. Projektet genomförs i samverkan med andra projekt inom Spara & bevara, E2B2 och Formas.

Deltagare

Pär Johansson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Technische Universität Wien

Wien, Austria

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42856-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-31