Fältmätning på äldre tegelkonstruktion med invändig tilläggsisolering av superisoleringsmaterial
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Det är utmanande att finna passande renoveringsåtgärder för vårt äldre byggnadsbestånd som uppfyller dagens energikrav. En av åtgärderna som diskuteras är invändig tilläggsisolering av ytterväggen. Denna åtgärd innebär att ytterväggens temperatur sänks vilket kan ge en ökad risk för fuktproblem. I många byggnader finns det begränsningar i hur tjock väggen får vara och då kan superisoleringsmaterial vara intressant. I denna studie utgår vi från erfarenheter från våra tidigare studier där vi nu planerar att genomföra fullskaliga försök i fält. I artikeln presenterar vi försöksplanen tillsammans med de första resultaten.

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 5 16-19

Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial

Energimyndigheten (42856-1), 2016-12-01 -- 2019-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-16