Energideklarationerna behöver kvalitetssäkras
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Wanda Rydholm

Boverket

Erik Elgered

Lerums Kommun

Peter Rosengren

Lerums Kommun

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2015 2 44-45

Mot förbättrad efterlevnad och bättre arbetsutförande för byggnader med hög prestanda

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/675574), 2014-01-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geoteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-31