Energideklarationerna behöver kvalitetssäkras
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Installationsteknik

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Wanda Rydholm

Erik Elgered

Peter Rosengren

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2015 2 44-45

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07