Mot förbättrad efterlevnad och bättre arbetsutförande för byggnader med hög prestanda
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Utmaningarna med att implementera nära-nollenergibyggnader och uppnå målen med avseende på andelen förnyelsebar energi är enorma. Det finns flera anledningar att ifrågasätta tillförlitligheten på energideklarationerna av byggnader samt förbättra arbetsutförandet. För att åstadkomma en förändring krävs samverkan mellan myndigheter och andra nyckelaktörer, liksom ett brett stöd från allmänheten. QUALICHeCK svarar mot dessa utmaningar genom att: - identifiera problem i förhållande till dagens byggprocesser - lyfta fram goda exempel med lättillgängliga och tillförlitliga ingångsdata - ge förslag på förbättrat arbetsutförande - mer effektiva ramverk för efterlevnad - göra relevanta nyckelaktörer medvetna och involverade.

Deltagare

Paula Wahlgren (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jan-Olof Dalenbäck

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Pär Johansson

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02