Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Syftet med projektet är att utvärdera hur superisoleringsmaterial fungerar på lång sikt och sprida kunskap från tidigare genomförda projekt. Mer specifikt har arbetet som mål att:
•Sammanställa ett årtiondes forskning och utveckling av superisoleringsmaterial och deras tillämpningar i byggbranschen
•Utveckla experimentella och numeriska verktyg för att tillhandahålla tillförlitlig data (materialegenskaper, livslängd) för byggbranschens aktörer
•Ta fram rekommendationer för hur superisolering kan används för att utnyttja deras potential maximalt
•Underlätta standardisering och gemensamma utvärderingsrutiner
•Öka kunskapsbasen och förtroendet i byggbranschen för superisoleringsmaterial baserat på analyser av livslängd, hälsa och miljömässig hållbarhet
•Öka acceptansen för superisoleringsmaterial genom att kommunicera och sprida forskningsresultat
•Användning och demonstration av superisolering i HSB living lab och Chalmers Energi på Campus (Epoc).

Framförallt kommer två typer av superisoleringsmaterial att studeras:
•Vakuumisoleringspaneler (VIP)
•Avancerade porösa material (porös kisel, aerogel)

Fokus ligger inom tre vetenskapliga och tekniska områden:
•Prestanda och livslängd
•Praktiska anvisningar för användning
•Hållbarhet (LCA, LCCA, inbyggd energi)

Deltagare

Bijan Adl-Zarrabi (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jun Kono

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-002698projekt40798-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31