Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Värmeledningsförmågan (λ) hos superisoleringsmaterial (SIM) är mellan 2-5 gånger lägre än för konventionella isoleringsmaterial. Detta betyder att värmeförluster genom byggnadens klimatskal kan reduceras med mellan 50-80 procent. Med målet att ta fram rekommendationer för hur SIM kan användas har forskare under 4 år arbetat i IEA EBC Annex 65. Syftet var att presentera tillförlitlig data och säkra implementeringstekniker för användning av SIM i byggapplikationer. Utvärdering genomfördes av projekt med nära 100 000 m2 installerade SIM som visade att både avancerade porösa material, APM, och vakuumisoleringspaneler, VIP, har installerats framgångsrikt under de senaste 15 åren i byggnader. Flera fallstudier med VIP demonstrerade hur uthyrningsbar golvyta kunde finansiera den ökade kostnaden samt att byggnadens karakteristik kunde bevaras efter en tilläggsisolering.

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bijan Adl-Zarrabi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Jun Kono

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 2 18-21

Långsiktig prestanda i superisoleringsmaterial i byggnader

Energimyndigheten (2015-002698projekt40798-1), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-16