Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Projektet bidrar till tvärvetenskaplig kunskap kring långtidseffekter på energi- och materialflöden i flerbostadshus uppförda före 1945. Målet är riktlinjer för renovering och om-renovering som bevarar eller i möjlig mån återställer, kulthistoriska värden samtidigt som moderna krav på funktion och energieffektivitet tillfredsställs. Renoveringar av flerfamiljshus byggda i Göteborg senast 1945 dokumenteras avseende energibesparing, övergripande effekter på kulturhistoriska värden och framtida åtgärdsbehov. I ett antal fallstudier (objekt som renoverats 1 eller 2 ggr) studeras energianvändning, byggteknisk status, kulturvärden, arkitektur, funktion, bruk och förvaltning samt materialflöden (enbart 1 fall). Fallstudier planeras i samverkan med andra projekt inom Spara & bevara. Projektet bidrar till pågående forskning om integrerad renovering, energi och byggnadsbestånd: två E2B2 projekt och SIRen, en stark forskningsmiljö kopplad till det nationella Renoveringscentrat

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 40461-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/O...

Senast uppdaterat

2018-08-20