Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Under 1970-talet täcktes originalfasaderna på många äldre flerfamiljshusav material som krävde mindre underhåll såsom plåt och skivmaterial i samband med tilläggsisolering. Idag står dessa byggnader inför nya renoveringar med högre krav på energiprestanda. Denna studie berör två bostadsområden där man planerar eller nyligen har genomfört en omrenovering. Med omrenovering menar vi en större renovering för energieffektivisering och där möjligheten finns för återskapande av värden som gått förlorade i tidigare renoveringar. Enkäter och intervjuer med boende genomfördes för att svara på frågorna: Hur ser de boende på renoveringarna? Vilken betydelse har byggnadernas historia och kulturhistoriska värden för dem? Vilken betalningsvilja finns för energibesparing, inomhuskomfort och kulturvärden?

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Klara Mörk

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Petra Eriksson

Uppsala universitet

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Pär Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 5 10-15

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Energimyndigheten (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Byggproduktion

Arkitektur

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15