Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv
Magazine article, 2018

Under 1970-talet täcktes originalfasaderna på många äldre flerfamiljshusav material som krävde mindre underhåll såsom plåt och skivmaterial i samband med tilläggsisolering. Idag står dessa byggnader inför nya renoveringar med högre krav på energiprestanda. Denna studie berör två bostadsområden där man planerar eller nyligen har genomfört en omrenovering. Med omrenovering menar vi en större renovering för energieffektivisering och där möjligheten finns för återskapande av värden som gått förlorade i tidigare renoveringar. Enkäter och intervjuer med boende genomfördes för att svara på frågorna: Hur ser de boende på renoveringarna? Vilken betydelse har byggnadernas historia och kulturhistoriska värden för dem? Vilken betalningsvilja finns för energibesparing, inomhuskomfort och kulturvärden?

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Klara Mörk

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Petra Eriksson

Uppsala University

Liane Thuvander

Research - Architectural Theory and Method

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Paula Wahlgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Bygg och teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 5 10-15

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Re-renovation: Possibilities for increased energy efficiency and the re-creation of cultural historical values

Swedish Energy Agency, 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Construction Management

Architecture

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Latest update

3/26/2019