Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Många av våra äldre flerbostadshus behöver moderniseras och renoveras inom de närmaste åren. Ofta handlar det då om byggnader som redan är renoverade och skall genomgå en andra större renovering. Vid renovering av äldre flerbostadshus behöver bevarande av kulturmiljö beaktas. Frågan är hur man kan modernisera för dagens krav på bland annat energieffektivitet samtidigt som den ursprungliga kulturmiljön bevaras eller till och med återskapas? Även de boendes prioriteringar och betalningsmöjligheter är en starkt påverkade faktor.

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Klara Mörk

Chalmers, Arkitektur

Bygg & teknik

Vol. 2017 2 32-37

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Energimyndigheten (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27