Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö
Magazine article, 2017

Många av våra äldre flerbostadshus behöver moderniseras och renoveras inom de närmaste åren. Ofta handlar det då om byggnader som redan är renoverade och skall genomgå en andra större renovering. Vid renovering av äldre flerbostadshus behöver bevarande av kulturmiljö beaktas. Frågan är hur man kan modernisera för dagens krav på bland annat energieffektivitet samtidigt som den ursprungliga kulturmiljön bevaras eller till och med återskapas? Även de boendes prioriteringar och betalningsmöjligheter är en starkt påverkade faktor.

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture

Pär Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Paula Wahlgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Klara Mörk

Chalmers, Architecture

Bygg & teknik

Vol. 2017 2 32-37

Re-renovation: Possibilities for increased energy efficiency and the re-creation of cultural historical values

Swedish Energy Agency (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

National Transdisciplinary Centre of Excellence for Integrated Sustainable Renovation (SIRen)

Formas (2013-1804), 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Architecture

Building Technologies

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Latest update

8/27/2018