Tilläggsisolering av gamla byggnader med vakuumisolering
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Bygg & Teknik

Vol. 2012 5

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad