Development of a Risk Assessment Procedure Applied on Building Physics: Part One; Model Development
Paper i proceeding, 2011

Författare

Pär Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Simon Pallin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Mohammad Shahriari

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Proceedings of the 12th International Conference on Building Materials and Components, Porto, Portugal, 12-15 April, 2011

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06