Rusta med miljön i fokus!
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Invandrare & Minoriteter

Vol. 34 4-5 42-46

Ämneskategorier

Kulturstudier

Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07