Takrenovering med solceller – en enkätstudie
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Hur resonerar fastighetsägare kring solcellsinstallation i samband med en takrenovering? Vad krävs för att öka installationstakten av solcell er och varför väljs solceller ofta bort under byggprocessens gång? I en mindre enkätstudie riktad till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som har fått solcellsstöd undersökte vi drivkrafter, incitament och hinder till att sätta solceller på flerbostadshusens tak i samband med en renovering. Studien är ett delprojekt i det nyligen avslutade E2B2 projektet ”Miljontak – Takrenovering med solceller”, en genomförbarhetsstudie som utgår från miljonprogrammets stora energieffektiviseringsutmaning med särskilt fokus på tak.

solceller, tak, renovering

Författare

Liane Thuvander

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johan Gren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Peter Kovacs

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

15-18

Miljontak – takrenovering med solceller

Energimyndigheten (41857-1), 2016-12-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-13