Takrenovering med solceller – en enkätstudie
Magazine article, 2018

Hur resonerar fastighetsägare kring solcellsinstallation i samband med en takrenovering? Vad krävs för att öka installationstakten av solcell er och varför väljs solceller ofta bort under byggprocessens gång? I en mindre enkätstudie riktad till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som har fått solcellsstöd undersökte vi drivkrafter, incitament och hinder till att sätta solceller på flerbostadshusens tak i samband med en renovering. Studien är ett delprojekt i det nyligen avslutade E2B2 projektet ”Miljontak – Takrenovering med solceller”, en genomförbarhetsstudie som utgår från miljonprogrammets stora energieffektiviseringsutmaning med särskilt fokus på tak.

solceller, tak, renovering

Author

Liane Thuvander

Research - Architectural Theory and Method

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Johan Gren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Peter Kovacs

RISE Research Institutes of Sweden

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

15-18

Miljontak – takrenovering med solceller

Swedish Energy Agency, 2016-12-01 -- 2017-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Construction Management

Environmental Analysis and Construction Information Technology

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

More information

Latest update

9/13/2018