Bostadsbolagen tenderar att göra mer varsam renovering
Artikel i övriga tidskrifter, 2020

Renovering

Hållbar utveckling

bostäder

Energieffektivisering

Författare

Kristina Mjörnell

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kerstin Annadotter

Energi och miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2020 2 Februari 46-47

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-20