Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Ta bort energikraven i BBR och ersätt dem med ändamålsenliga egenskaps¬krav. Gör sedan energideklarationerna värda namnet genom att inkludera hushålls- och verk¬sam¬hets¬el så att de kan användas för att följa upp energi¬användningen. I anslutning till Boverkets regeringsuppdrag (N2014/75/E) att definiera nya energihus¬håll¬ningskrav, finns det all anledning att diskutera om vi är på rätt väg med de krav på bygg¬naders energi¬prestanda som ställs i Boverkets Byggregler (BBR). Speciellt om dess uppfyllelse ska vara juridiskt bindande.

bostäder

energihushållning

livscykel

byggregler

brukare

direktiv

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Dennis Johansson

Hans Lind

Ivo Martinac

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jesper Arfvidsson

Katarina Malaga

Kristina Mjörnell

Leif Gustavsson

Lennart Jagemar

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Stefan Olander

Thomas Olofsson

Energi & Miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2014 4 40-41

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Juridik och samhälle

Energisystem

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07