Jan Bröchner

Professor emeritus vid Service Management and Logistics
Image of Jan Bröchner

Visar 126 publikationer

2022

Snabbare och minst lika bra? Bedömning av kvaliteter inom BoStad2021

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

”Planera och bygga bostäder snabbare?” Insikter och lärdomar från satsningen BoStad2021 i Göteborg

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Project tragedies

Jan Bröchner
International Journal of Project Management. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Bygga bort utsatthet? En kunskapsöversikt

Joanna Gregorowicz-Kipszak, Jan Bröchner, Anders Hagson
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Construction economics in antiquity

Jan Bröchner
Research Companion to Construction Economics, p. 86-103
Kapitel i bok
2022

Services in ancient Greek and Roman cities: current perspectives

Jan Bröchner
Övrigt konferensbidrag
2021

Accelerated planning for urban housing infills: coordination strategies

Jan Bröchner, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Mathias Petter Gustafsson et al
European Planning Studies. Vol. 29 (6), p. 1113-1131
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Construction project management fiction: Individual values

Jan Bröchner
International Journal of Project Management. Vol. 39 (6), p. 594-604
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Arbetet från plan till hus. Åsikter om genomförandet av BoStad2021

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2021

Odysséen på nattduksbordet

Jan Bröchner
Classica. Vol. 2021 (2), p. 18-20
Artikel i övrig tidskrift
2020

Smart kravställande i markanvisningar: Bostadsmark i Göteborg

Jan Bröchner
Rapport - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
2020

Site managers’ ICT tools for monitoring resources in refurbishment

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 27 (1), p. 109-127
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Effects of construction industry support for PhD projects: The case of a Swedish scheme

Jan Bröchner, Ahmet Anil Sezer
Industry & higher education. Vol. 34 (6), p. 391-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 4

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2019

Performance-based requirements in design-build contracting for highway construction and maintenance

Johan Silfwerbrand, Jan Bröchner
FIB 2018 - Proceedings for the 2018 fib Congress: Better, Smarter, Stronger, p. 470-478
Paper i proceeding
2019

Fungerar funktionskrav?

Jan Bröchner
PLAN. Vol. 74 (7-8), p. 7-8
Artikel i övrig tidskrift
2019

Shaping tomorrow’s facilities management

Jan Bröchner, Tore Haugen, Carmel Lindkvist
Facilities. Vol. 37 (7-8), p. 366-380
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Performance of performance specifications in design-build highway projects

Jan Bröchner, Johan Silfwerbrand
Construction Economics and Building. Vol. 19 (2), p. 111-125
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Varför tog det så lång tid? Åsikter om arbetet med bygglov inom BoStad2021

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2019

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 3. Kortrapport om forskning.

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport - Centrum för management i byggsektorn (CMB)
2019

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 3

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2019

Guest editor note

Jan Bröchner, Tore Haugen, Carmel Lindkvist
Facilities. Vol. 37 (9-10), p. 526-526
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2019

Smart kravställande i bygglovsprocessen: Sex bostadsprojekt i Göteborg

Jan Bröchner
Rapport - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
2018

Riksdagslatin

Jan Bröchner
Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet. Vol. 2018 (2), p. 19-21
Artikel i övrig tidskrift
2018

Fungerar funktionskrav?

Jan Bröchner
Klokare upphandling, p. 17-18
Kapitel i bok
2018

Klokare upphandling

Jan Bröchner, Mikael Granberg
Samlingsverk (redaktörskap)
2018

Comparing performance measurement for industrial maintenance and facility management

Jan Bröchner
Revue Europeenne d' Economie et Management des Services. Vol. 1 (5), p. 45-63
Reviewartikel
2018

Servitization effects on customer productivity

Jan Bröchner
Proc. Spring Servitization Conference SSC2018: Driving Competitiveness through Servitization, p. 207-213
Paper i proceeding
2018

Hur det gick för SBUF-stödda doktorander: En enkätundersökning

Jan Bröchner
Rapport - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
2018

Construction economics and economics journals

Jan Bröchner
Construction Management and Economics. Vol. 36 (3), p. 175-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 2

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2018

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 2. Kortrapport om forskning.

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2017

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 1. Kortrapport om forskning.

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2017

Från idé till affär: Framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet

Jan Bröchner, Ove Lagerqvist, Ahmet Anil Sezer
Rapport
2017

IT support for contractor monitoring of refurbishment projects

Jan Bröchner, Ahmet Anil Sezer
Integrating Information in Built Environments: From Concept to Practice, p. 150-159
Kapitel i bok
2017

Integrating contractor and property developer for product system innovations

Magnus Holmén, Jan Bröchner, Shahin Mokhlesian
Facilities. Vol. 35 (9-10), p. 511-524
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 1

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson et al
Rapport
2017

Design-Build, innovation, and competition: The role of smaller contractors

Johan Nyström, Jan Bröchner, Svante Mandell
Proceedings of the International Conference on Construction and Real Estate Management 2017, p. 11-18
Paper i proceeding
2017

Ombyggnadsplatschefers syn på IT och avfallsfrågor

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Bygg & teknik. Vol. 109 (2), p. 43-45
Artikel i övrig tidskrift
2017

Utveckling av funktionskrav för totalentreprenader

Jan Bröchner, Johan Silfwerbrand
Rapport - Trafikverket
2017

Så kan vi få högre kvalitet i välfärden

Henrik Eriksson, Jan Bröchner
Göteborgs-Posten. Vol. 159 (2017-05-23), p. 4-
Artikel i övrig tidskrift
2017

Measuring the productivity of facilities management

Jan Bröchner
Journal of Facilities Management. Vol. 15 (3), p. 285-301
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Platschefer om: Avfallshantering i ombyggnadsprojekt

Jan Bröchner, Ahmet Anil Sezer
Rapport
2016

From ideas to construction innovations: firms and universities collaborating

Jan Bröchner, Ove Lagerqvist
Construction Economics and Building. Vol. 16 (1), p. 76-89
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Quality and legal aspects in public care procurement

Jan Bröchner, Carolina Camén, Henrik Eriksson et al
TQM Journal. Vol. 28 (4), p. 648-663
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Coordination in slowly emerging service ecosystems: Construction history

Jan Bröchner
European Review of Service Economics and Management. Vol. 2 (2), p. 17-41
Reviewartikel
2016

Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Rapport
2016

Rättskipningen är byggande

Jan Bröchner
Festskrift till Karsten Åström, p. 95-110
Kapitel i bok
2015

Review: Measuring Construction: Prices, Output and Productivity

Jan Bröchner
Construction Economics and Building. Vol. 15 (3), p. 98-99
Artikel i övrig tidskrift
2015

ICT use in delivery of uncertain and complex project services: the case of building refurbishment

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Proc. RESER 2015 Innovative Services in the 21st Century
Paper i proceeding
2015

Intention in Hybrid Organizations: The Diffusion of the Business Metaphor in Swedish Laws

Jan Bröchner, Karsten Åström, Stefan Larsson
International Journal for the Semiotics of Law. Vol. 28 (2), p. 371-386
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna

Jan-Olof Dalenbäck, Dennis Johansson, Hans Lind et al
Energi & Miljö. Vol. 2014 (4), p. 40-41
Artikel i övrig tidskrift
2014

Exploring alternatives in early design of large infrastructure projects

Therese Eriksson, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Proceedings, Transport Research Arena 2014, Paris 14-17 April 2014
Paper i proceeding
2014

Sweden - collaboration for competitiveness

Anna Kadefors, Jan Bröchner
R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry, eds K.D. Hampson, J.A. Kraatz and A.X. Sanchez. London: Routledge., p. 246-260
Kapitel i bok
2014

The construction productivity debate and the measurement of service qualities

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Construction Management and Economics. Vol. 32 (6), p. 565-574
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Swedish Building Innovation Program (Bygginnovationen)

Jan Bröchner, Anna Kadefors
Investing for Impact: Constructing a Better Built Environment, p. 20-
Kapitel i bok
2013

Ägarlägenheter - En internationell jämförelse

Jan Bröchner
Perspektiv på ägarlägenheter, p. 11-16
Kapitel i bok
2013

Construction productivity growth and business services

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner
Economies et Societes. Vol. 47 (3-4), p. 509-529
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Construction patents and university-industry research interaction: An analysis of Nordic region data

Jan Bröchner
Construction Innovation. Vol. 13 (4), p. 410-423
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

FM Research for Practice: Swedish developments

Jan Bröchner
Facilities Management Research in the Nordic Countries: Past, Present and Future, eds P.A. Jensen and S.B. Nielsen. Centre for Facilities Management - Realdania Research, Technical University of Denmark/Polyteknisk Forlag. Lyngby., p. 49-62
Kapitel i bok
2012

Trust and Innovation (Sweden)

Jan Bröchner, Björn Kruse
Övrigt konferensbidrag
2012

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

Jan Bröchner
Samlingsverk (redaktörskap)
2012

Kommer det byggpatent ur samverkan mellan högskolor och företag?

Jan Bröchner
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, red J Bröchner. VINNOVA Rapport VR 2012:09. Stockholm, p. 72-79
Kapitel i bok
2012

Construction productivity measures for innovation projects

Jan Bröchner, Thomas Olofsson
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 138 (5), p. 670-677
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Services, goods and business client productivity: Learning from construction

Jan Bröchner, Ahmet Anil Sezer
Proc. RESER 2011 Productivity of Services NextGen - Beyond Output/Input, Hamburg, 8-9 September 2011, p. 88-89
Paper i proceeding
2011

Developing construction economics as industry economics

Jan Bröchner
Modern Construction Economics: Theory and application, ed. G. de Valence. London: Spon., p. 14-28
Kapitel i bok
2011

Book review - Constructing Futures: Industry Leaders and Futures Thinking in Construction

Jan Bröchner
Australasian Journal of Construction Economics and Building. Vol. 11 (4), p. 114-115
Artikel i övrig tidskrift
2011

Statlig utredarkritik av svensk byggbransch - det långa perspektivet

Jan Bröchner
Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind, p. 75-89
Kapitel i bok
2011

Does construction partnering research reflect changes in society?

Jan Bröchner
Proc. 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Copenhagen 13-15 April 2011. Vol. 3, p. 505-516
Paper i proceeding
2011

New output quality indicators in construction productivity measurement

Jan Bröchner
MISBE2011 - Proceedings of the International Conference on Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam 19-23 June 2011, eds J.W.F. Wamelink, R.P. Geraedts and L. Volker.
Paper i proceeding
2011

Changes and change management in construction and IT projects

Jan Bröchner, Ulrika Badenfelt
Automation in Construction. Vol. 20 (7), p. 767-775
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Innovation and ancient Roman facilities management

Jan Bröchner
Journal of Facilities Management. Vol. 8 (4), p. 246-255
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Innovation in construction

Jan Bröchner
The Handbook of Innovation and Services: A Multi-disciplinary Perspective, eds F. Gallouj and F. Djellal, p. 743-767
Kapitel i bok
2010

Effektivitetsmått för byggsektorn - mätfrågor

Jan Bröchner
Samhällsbyggaren. Vol. 2010 (3), p. 42-44
Artikel i övrig tidskrift
2010

Editorial: service-led construction projects

Roine Leiringer, Jan Bröchner
Construction Management and Economics. Vol. 28 (11), p. 1123-1129
Artikel i övrig tidskrift
2010

Construction contractors as service innovators

Jan Bröchner
Building Research and Information. Vol. 38 (3), p. 235-246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Construction metaphors in Aristotle: knowledge, purpose, process

Jan Bröchner
Construction Management and Economics. Vol. 27 (5), p. 515-523
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Public procurement of architectural and engineering services: fee and quality

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow, p. 683-688
Paper i proceeding
2009

Public procurement of architecttural and engineering services: Fee and quality

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Managing it in Construction/Managing Construction for Tomorrow, p. 683-688
Kapitel i bok
2009

Public procurement incentives for sustainable design services: Swedish experiences

Josefin Sporrong, Jan Bröchner
Architectural Engineering and Design Management. Vol. 5 (1), p. 24-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Värden och värdekedjor inom samhällsbyggande

Jan Bröchner, Anna Kadefors
Rapport
2009

The changing nature of the built environment: An economic perspective

Jan Bröchner
Economics for the Modern Built Environment, ed. L. Ruddock, Taylor&Francis, London, p. 11-33
Kapitel i bok
2009

Sweden

Jan Bröchner
Building a Discipline: The Story of Construction Management, p. 133-134
Kapitel i bok
2008

[Review of] Buitelaar, E.: The Cost of Land Use Decisions

Jan Bröchner
Construction Management and Economics. Vol. 26 (11), p. 1251-
Artikel i övrig tidskrift
2008

Observationsmetoden i bergbyggande: kontrakt och samverkan

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Rapport
2008

Client-oriented contractor innovation

Jan Bröchner
Clients Driving Innovation, p. 125-136
Kapitel i bok
2008

Construction contractors integrating into facilities management

Jan Bröchner
Facilities. Vol. 26 (1/2), p. 6-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Where to submit? Journal choice by construction management authors

Jan Bröchner, Bo-Christer Björk
Construction Management and Economics. Vol. 26 (7), p. 739-749
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Imitating private business in public procurement: Swedish 'affärsmässigt'

Karsten Åström, Jan Bröchner
Journal of Public Procurement. Vol. 7 (2), p. 213-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Facilities 25 years

Jan Bröchner
Facilities. Vol. 25 (11/12), p. 418-
Artikel i övrig tidskrift
2006

Outsourcing

Jan Bröchner
Commercial Management of Projects: Defining the Discipline / edited by David Lowe ; with Roine Leiringer, p. 192-206
Kapitel i bok
2006

Price and nonprice criteria for contractor selection

Fredrik Waara, Jan Bröchner
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 132 (8), p. 797-804
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Byggentreprenörer som utvecklar och innoverar

Jan Bröchner
Väg- och Vattenbyggaren (6), p. 33-35
Artikel i övrig tidskrift
2006

Achieving employee satisfaction in FM outsourcing processes

Mats Holm, Jan Bröchner
Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006, p. 327-333
Paper i proceeding
2006

Service management inte bara fråga om nöjdhet

Jan Bröchner
Husbyggaren. Vol. 48 (4), p. 32-33
Artikel i övrig tidskrift
2006

Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006

Tore Haugen, Anita Moum, Jan Bröchner
Samlingsverk (redaktörskap)
2006

Svenska byggare innoverar

Jan Bröchner
Rapport
2006

Contractors and Design Risk in Major Civil Works Design/Build Projects

Jan Bröchner, Ulf Håkansson, Lars Hässler
Proceedings Canadian Society for Civil Engineering 1st International Construction Specialty Conference, Calgary May 23-26, 2006, p. CT-031-1-9-
Paper i proceeding
2006

Construction contractors as service innovators: A Swedish survey

Jan Bröchner
Construction in the XXI Century: Local and global challenges / ed. by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis, Francesco Polverino, p. 38-39
Paper i proceeding
2006

Konsultupphandling - svår balansgång mellan pris och kompetens

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Väg- och vattenbyggaren. Vol. 2006 (1), p. 38-41
Artikel i övrig tidskrift
2006

Bygginnovationer görs men upphandling bör stärkas

Jan Bröchner, Fredrik Waara
Husbyggaren (6), p. 68-
Artikel i övrig tidskrift
2006

Multicriteria awards of construction contracts: do Swedish administrative courts support or hinder sustainability

Karsten Åström, Jan Bröchner
Proceedings, CIB W92 Symposium Sustainability on Sustainability and Value Through Construction Procurement, Salford, UK, 29 November - 2 December 2006, p. 72-78
Paper i proceeding
2005

Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster - förstudie

Josefin Sporrong, Jan Bröchner, Anna Kadefors
Rapport
2005

Identifying management research prioirities

Jan Bröchner, Per-Erik Josephson, Johan Alte
Construction Management and Economics. Vol. 23 (8), p. 793-796
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Managing information flow in construction supply chains

Silas Titus, Jan Bröchner
Construction Innovation. Vol. 5 (2), p. 71-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Multicriteria contractor selection in practice

Fredrik Waara, Jan Bröchner
Proceedings CIB W92 International Symposium on Procurement Systems, Las Vegas, 8-10 February 2005. Vol. 1, p. 167-172
Paper i proceeding
2005

Management i byggsektorn – teman som branschverksamma prioriterar

Jan Bröchner, Per-Erik Josephson
Väg- och vattenbyggaren (1), p. 46-47
Artikel i övrig tidskrift
2004

University-Industry collaboration in Swedish construction project management: patterns and experiences

Jan Bröchner, Sven Gunnarson, Anna Kadefors
Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management "Clustering in Construction Project Management", 24-25 September 2004, Thessaloniki, Greece, p. 9-10
Paper i proceeding
2004

Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet

Johan Alte, Jan Bröchner, Per-Erik Josephson
Rapport
2004

Facilities Management: Innovation and Performance

Jan Bröchner, Keith Alexander, Brian Atkin et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2004

Introduction

Keith Alexander, Brian Atkin, Jan Bröchner et al
Facilities Management: Innovation and Performance, p. 1-12
Kapitel i bok
2004

Serviced offices: owner capabilities for FM coordination

Jan Bröchner, Henrik Olsson, Davor Sinik
Facilities. Vol. 22 (3/4), p. 74-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Cross-border post-acquisition knowledge transfer among construction consultants

Jan Bröchner, Sara Rosander, Fredrik Waara
Construction Management and Economics. Vol. 22 (4), p. 421-427
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Outsourcing facilities services: needs and practices of Swedish owners of commercial property

Jan Bröchner, STEFAN CARLSSON, John Nyman
Proceedings CIB W70 Facilities Management and Maintenance International Symposium, Hong Kong, 7-8 December 2004, p. 395-400
Paper i proceeding
2004

Building users, owners and service providers: new relations and their effects

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Facilities. Vol. 22 (11/12), p. 278-283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Space use among growth companies: linking the theories

Jan Bröchner, Paul Dettwiler
Facilities Management: Innovation and Performance, eds, K Alexander, B Atkin, J Bröchner and T Haugen. London: Spon Press, p. 47-58
Kapitel i bok
2004

Building users, owners and service providers: New relations and their effects

Anna Kadefors, Jan Bröchner
Proceedings of the Third European Symposium in Facilities Management, Copenhagen 12-14 May 2004, p. 52-59
Paper i proceeding
2002

Swedish construction culture, quality management and collaborative practices

Jan Bröchner, Per-Erik Josephson, Anna Kadefors
Building Research and Information. Vol. 30 (6), p. 392-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Construction Economics and Organization

Jan Bröchner, Per-Erik Josephson, Bengt Larsson
Samlingsverk (redaktörskap)
1999

Strategies for error reduction in building: attitudes to continuity and control in seven projects

Per-Erik Josephson, Jan Bröchner
Construction Economics and Organization, Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999, Göteborg, Sweden., p. 265-272
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 10 forskningsprojekt

2021–2022

Attraktiv nyproduktion och renovering - kunskapsöversikt

Joanna Gregorowicz-Kipszak Stadsbyggnad
Anders Hagson Stadsbyggnad
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Framtiden

1 publikation finns
2019–2019

Smart kravställande i bygglovsprocessen

Jan Bröchner Service Management and Logistics
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

2016–2022

BoStad2021

Anders Svensson Byggnadsdesign
Mathias Petter Gustafsson Construction Management
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Joanna Gregorowicz-Kipszak Stadsbyggnad
Anders Hagson Stadsbyggnad
UBAB Ulricehamns Betong AB
Fredrikssons Förvaltnings AB
Nordfeldt Fastigheter AB
Seniorgården AB
Framtiden
Platzer Fastigheter AB
Göteborgs Stad
Botrygg AB
Wäst-Bygg AB
JM AB
Serneke Group AB
Riksbyggen
Ikano Bostad
Fastighetsägarna GFR
Hökerum Bygg AB
Fastighets AB Balder
Alaska Fastigheter AB
Wallenstam
Stena Fastigheter AB
HP Boendeutveckling AB
AB Lejonstaden
Bonava AB
Centrum för management i byggsektorn (CMB)
SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
HSB Göteborg
Prime Living AB

13 publikationer finns
2016–2016

Från idé till affär - framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet

Jan Bröchner Service Management and Logistics
VINNOVA

2014–2015

Mätning av produktivitet i ombyggnad och renovering

Jan Bröchner Service Management and Logistics
Ahmet Anil Sezer Service Management and Logistics
Sveriges byggindustrier (BI)

2014–2021

Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande

Anna Kadefors Service Management and Logistics
Daniella Petersen Service Management and Logistics
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Formas

3 publikationer finns
2014–2019

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Formas

28 publikationer finns
2014–2016

Operationalisering, utvärdering och styrning av kvalitet vid upphandling av vård och omsorg

Henrik Eriksson Industriell kvalitetsutveckling
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Forte

1 publikation finns
2011–2016

Metoder för mätning av produktivitetsutveckling och programeffekter

Jan Bröchner Service Management and Logistics
VINNOVA

2011–2014

Produktivitet och hållbar ombyggnad

Jan Bröchner Service Management and Logistics
Ahmet Anil Sezer Service Management and Logistics
Formas

Det kan finnas fler projekt där Jan Bröchner medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.