Statlig utredarkritik av svensk byggbransch - det långa perspektivet
Kapitel i bok, 2011

statliga utredningar

byggande

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden, red. A. Landin och H. Lind

75-89

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Samhällsbyggnadsteknik

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-85257-79-9

Mer information

Skapat

2017-10-07